Vertaling van abide

Inhoud:

Engels
Nederlands
to abide, to endure, to bear, to cope, to stand, to withstand {ww.}
uitstaan
verdragen 
uithouden
harden
dulden
doorstaan
I cannot stand this anymore.
Ik kan het niet meer uithouden.
I cannot bear the pain any more.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
to abide, to linger, to remain, to stay {ww.}
verwijlen
wijlen
vertoeven
verblijf houden
resideren
plakken 
to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
uithouden
dragen 
verdragen 
naar buiten brengen
Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
to abide, to await, to bide, to stay for, to wait, to wait for {ww.}
afwachten 
to abide, to bear, to endure, to put up with, to suffer, to sustain, to ail {ww.}
doorstaan
lijden 
ondergaan
uitstaan
velen
verdragen 
to obey, to comply, to abide, to abide by {ww.}
gehoorzamen
Children are to obey their parents.
Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.
We should always obey laws.
We moeten altijd de wetten gehoorzamen.
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
waarnemen 
toezien
observeren
toekijken
gadeslaan
to respect, to abide, to abide by {ww.}
respecteren
eerbiedigen 
They respect him.
Ze respecteren hem.
to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
voltrekken
vervullen
verrichten
uitvoeren 
naleven
nakomen
to follow, to come after, to succeed, to trail, to abide by, to abide {ww.}
volgen
opvolgen
voortvloeien
bijhouden
bewandelen
He needs to follow my advice.
Hij moet mijn raad opvolgen.
I'll follow.
Ik zal volgen.
to remain, to stay, to stay over, to abide, to keep, to rest, to stop {ww.}
blijven 
overblijven 
resten
resteren
toeven
verblijven
to endure, to put up with, to tolerate, to abide, to brook, to condone, to stand, to stomach {ww.}
aanzien 
dulden
toelaten
tolereren
velen
verdragen 
pikken


Gerelateerd aan abide

endure - bear - cope - stand - withstand - linger - remain - stay - carry out - put up with - suffer - carry away - afford - await - bide