Vertaling van abide

Inhoud:

Engels
Nederlands
to abide, to bear, to endure, to put up with, to suffer, to sustain, to ail {ww.}
doorstaan
lijden 
ondergaan
uitstaan
velen
verdragen 
to abide, to await, to bide, to stay for, to wait, to wait for {ww.}
afwachten 
to abide, to endure, to bear, to cope, to stand, to withstand {ww.}
uitstaan
uithouden
verdragen 
dulden
doorstaan
harden
I cannot stand this anymore.
Ik kan het niet meer uithouden.
I cannot bear the pain any more.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
uithouden
dragen 
naar buiten brengen
verdragen 
Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
to abide, to linger, to remain, to stay {ww.}
plakken 
wijlen
resideren
vertoeven
verblijf houden
verwijlen
to endure, to put up with, to tolerate, to abide, to brook, to condone, to stand, to stomach {ww.}
aanzien 
dulden
toelaten
tolereren
velen
verdragen 
pikken
to obey, to comply, to abide, to abide by {ww.}
gehoorzamen
Children are to obey their parents.
Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.
We should always obey laws.
We moeten altijd de wetten gehoorzamen.
to follow, to come after, to succeed, to trail, to abide by, to abide {ww.}
bewandelen
bijhouden
volgen
voortvloeien
opvolgen
to remain, to stay, to stay over, to abide, to keep, to rest, to stop {ww.}
blijven 
toeven
overblijven 
resteren
resten
verblijven
I will stay there.
Ik zal daar blijven.
He can't stay long.
Hij kan niet lang blijven.
to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
nakomen
vervullen
naleven
verrichten
uitvoeren 
voltrekken
to respect, to abide, to abide by {ww.}
respecteren
eerbiedigen 
They respect him.
Ze respecteren hem.
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
toezien
observeren
gadeslaan
toekijken
waarnemen 

Gerelateerd aan abide

bear - endure - put up with - suffer - sustain - ail - await - bide - stay for - wait - wait for - cope - stand - withstand - carry out