Vertaling van abide

Inhoud:

Engels
Nederlands
to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
uithouden
dragen 
naar buiten brengen
verdragen 
I cannot stand this anymore.
Ik kan het niet meer uithouden.
Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
to abide, to bear, to endure, to put up with, to suffer, to sustain, to ail {ww.}
lijden 
uitstaan
velen
doorstaan
ondergaan
verdragen 
I cannot bear the pain any more.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
Man is destined to suffer.
De mens is voorbestemd tot lijden.
to abide, to endure, to bear, to cope, to stand, to withstand {ww.}
uitstaan
uithouden
verdragen 
dulden
doorstaan
harden
I can't stand this hot weather.
Ik kan dit hete weer niet uitstaan.
Our bodies are not designed to cope with stress for long periods.
Onze lichamen zijn niet geschikt om voor lange periodes stress te moeten verdragen.
to abide, to linger, to remain, to stay {ww.}
plakken 
wijlen
resideren
vertoeven
verblijf houden
verwijlen
to abide, to await, to bide, to stay for, to wait, to wait for {ww.}
afwachten 
to endure, to put up with, to tolerate, to abide, to brook, to condone, to stand, to stomach {ww.}
aanzien 
dulden
toelaten
tolereren
velen
verdragen 
pikken
to follow, to come after, to succeed, to trail, to abide by, to abide {ww.}
bewandelen
bijhouden
volgen
voortvloeien
opvolgen
to remain, to stay, to stay over, to abide, to keep, to rest, to stop {ww.}
blijven 
overblijven 
resten
resteren
toeven
verblijven
to accomplish, to achieve, to keep, to observe, to perform, to exercise, to fulfil, to meet, to execute, to abide, to abide by {ww.}
nakomen
vervullen
naleven
verrichten
uitvoeren 
voltrekken
to obey, to comply, to abide, to abide by {ww.}
gehoorzamen
Children are to obey their parents.
Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.
We should always obey laws.
We moeten altijd de wetten gehoorzamen.
to keep, to mind, to observe, to comply, to mark, to obey, to respect, to watch, to abide, to abide by {ww.}
toezien
observeren
gadeslaan
toekijken
waarnemen 
to respect, to abide, to abide by {ww.}
respecteren
eerbiedigen 
They respect him.
Ze respecteren hem.

Gerelateerd aan abide

bear - carry out - endure - put up with - suffer - stand - carry away - afford - sustain - ail - cope - withstand - linger - remain - stay