Vertaling van suffer

Inhoud:

Engels
Nederlands
to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
dragen 
naar buiten brengen
uithouden
verdragen 

I suffer
you suffer
we suffer

ik draag
jij draagt
wij dragen
» meer vervoegingen van dragen

to suffer {ww.}
sukkelen
tobben
kwakkelen

I suffer
you suffer
we suffer

ik sukkel
jij sukkelt
wij sukkelen
» meer vervoegingen van sukkelen

to pine away, to languish, to suffer {ww.}
verkwijnen
versmachten
wegkwijnen

I suffer
you suffer
we suffer

ik verkwijn
jij verkwijnt
wij verkwijnen
» meer vervoegingen van verkwijnen

to abide, to bear, to endure, to put up with, to suffer, to sustain, to ail {ww.}
doorstaan
lijden 
ondergaan
uitstaan
velen
verdragen 

I suffer
you suffer
we suffer

ik doorsta
jij doorstaat
wij doorstaan
» meer vervoegingen van doorstaan

to suffer {ww.}
lijden
afzien

I suffer
you suffer
we suffer

ik lijd
jij lijdt
wij lijden
» meer vervoegingen van lijden

to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
dragen
incasseren
verdragen
verduren
velen
harden
gedogen
dulden

I suffer
you suffer
we suffer

ik draag
jij draagt
wij dragen
» meer vervoegingen van dragen

Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
to hurt, to suffer {ww.}
opvreten
vergaan

I suffer
you suffer
we suffer

ik vreet op
jij vreet op
wij vreten op
» meer vervoegingen van opvreten

to ache, to hurt, to suffer {ww.}
bezeren

I suffer
you suffer
we suffer

ik bezeer
jij bezeert
wij bezeren
» meer vervoegingen van bezeren

to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
kampen

I suffer
you suffer
we suffer

ik kamp
jij kampt
wij kampen
» meer vervoegingen van kampen

to meet, to suffer {ww.}
ondergaan

I suffer
you suffer
we suffer

ik onderga
jij ondergaat
wij ondergaan
» meer vervoegingen van ondergaan

to endure, to suffer {ww.}
lijden

I suffer
you suffer
we suffer

ik lijd
jij lijdt
wij lijden
» meer vervoegingen van lijden

Man is destined to suffer.
De mens is voorbestemd tot lijden.
It is man's destiny to suffer.
Het is het lot van de mens om te lijden.
to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
verdragen

I suffer
you suffer
we suffer

ik verdraag
jij verdraagt
wij verdragen
» meer vervoegingen van verdragen

to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
doorstaan
doormaken
getroosten

I suffer
you suffer
we suffer

ik doorsta
jij doorstaat
wij doorstaan
» meer vervoegingen van doorstaan

to endure, to suffer {ww.}
krijgen

I suffer
you suffer
we suffer

ik krijg
jij krijgt
wij krijgen
» meer vervoegingen van krijgenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Man is destined to suffer.

De mens is voorbestemd tot lijden.

It is man's destiny to suffer.

Het is het lot van de mens om te lijden.

We all suffer from it to some degree.

Tot op zekere hoogte hebben we er allemaal last van.

People who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.

Mensen die regelmatig in de open lucht werken, lijden niet aan slapeloosheid.

It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away.

Het is een beschamend feit dat, terwijl er landen zijn waar mensen honger lijden, er in Japan veel huishoudens en restaurants zijn waar veel eten weggegooid wordt.


Gerelateerd aan suffer

abide - bear - carry out - endure - put up with - stand - carry away - afford - pine away - languish - sustain - ail - brook - digest - put upmeet - allow - endure - injure - experience - consume