Vertaling van suffer

Inhoud:

Engels
Nederlands
to abide, to bear, to endure, to put up with, to suffer, to sustain, to ail {ww.}
lijden 
uitstaan
velen
doorstaan
ondergaan
verdragen 

I suffer
you suffer
we suffer

ik lijd
jij lijdt
wij lijden
» meer vervoegingen van lijden

I cannot bear the pain any more.
Ik kan de pijn niet meer uitstaan.
Man is destined to suffer.
De mens is voorbestemd tot lijden.
to pine away, to languish, to suffer {ww.}
verkwijnen
versmachten
wegkwijnen

I suffer
you suffer
we suffer

ik verkwijn
jij verkwijnt
wij verkwijnen
» meer vervoegingen van verkwijnen

to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
uithouden
dragen 
naar buiten brengen
verdragen 

I suffer
you suffer
we suffer

ik houd uit
jij houdt uit
wij houden uit
» meer vervoegingen van uithouden

I cannot stand this anymore.
Ik kan het niet meer uithouden.
Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Man is destined to suffer.

De mens is voorbestemd tot lijden.

It is man's destiny to suffer.

Het is het lot van de mens om te lijden.

We all suffer from it to some degree.

Tot op zekere hoogte hebben we er allemaal last van.

People who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.

Mensen die regelmatig in de open lucht werken, lijden niet aan slapeloosheid.

It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away.

Het is een beschamend feit dat, terwijl er landen zijn waar mensen honger lijden, er in Japan veel huishoudens en restaurants zijn waar veel eten weggegooid wordt.


Gerelateerd aan suffer

abide - bear - endure - put up with - sustain - ail - pine away - languish - carry out - stand - carry away - afford