Vertaling van put up

Inhoud:

Engels
Nederlands
to accommodate, to entertain, to put up, to host {ww.}
gastvrijheid verlenen aan
to domiciliate, to house, to put up {ww.}
huisvesten
to domiciliate, to house, to put up {ww.}
onderbrengen
to erect, to put up, to raise, to rear, to set up {ww.}
optrekken
to can, to put up, to tin {ww.}
uitloven
to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
dragen
incasseren
verdragen
verduren
velen
harden
gedogen
dulden
Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
kampen
to can, to put up, to tin {ww.}
kunnen
When can we eat?
Wanneer kunnen we eten?
Maybe we can talk.
Misschien kunnen we praten.
to erect, to put up, to raise, to rear, to set up {ww.}
oprichten
to nominate, to put forward, to put up {ww.}
voordragen
kandideren
to can, to put up, to tin {ww.}
wecken
steriliseren
to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
doorstaan
doormaken
getroosten
to can, to put up, to tin {ww.}
inblikken
to domiciliate, to house, to put up {ww.}
herbergen
to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
verdragen
to can, to put up, to tin {ww.}
vermogen
weten
kunnen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He did not put up his hand.

Hij stak zijn hand niet op.

Can you put up with the way he behaves?

Kun jij omgaan met de manier waarop hij zich gedraagt?

We put up the flags on national holidays.

We heisen de vlaggen op feestdagen.


Gerelateerd aan put up

accommodate - entertain - host - domiciliate - house - erect - raise - rear - set up - can - tin - abide - bear - brook - digestdomiciliate - cater - build - offer - allow - meet - be - lay - advise - keep - consume