Vertaling van put up

Inhoud:

Engels
Nederlands
to accommodate, to entertain, to put up, to host {ww.}
gastvrijheid verlenen aan
to nominate, to put forward, to put up {ww.}
kandideren
voordragen
to can, to put up, to tin {ww.}
steriliseren
wecken
to can, to put up, to tin {ww.}
uitloven
to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
dragen
incasseren
verdragen
verduren
velen
harden
gedogen
dulden
Your research will surely bear fruit.
Je onderzoek zal zeker vruchten dragen.
to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
kampen
to domiciliate, to house, to put up {ww.}
huisvesten
to erect, to put up, to raise, to rear, to set up {ww.}
oprichten
to domiciliate, to house, to put up {ww.}
onderbrengen
to can, to put up, to tin {ww.}
kunnen
to erect, to put up, to raise, to rear, to set up {ww.}
optrekken
to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
verdragen
to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
doorstaan
doormaken
getroosten
to domiciliate, to house, to put up {ww.}
herbergen
to can, to put up, to tin {ww.}
inblikken
to can, to put up, to tin {ww.}
vermogen
weten
kunnen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He did not put up his hand.

Hij stak zijn hand niet op.

Can you put up with the way he behaves?

Kun jij omgaan met de manier waarop hij zich gedraagt?

We put up the flags on national holidays.

We heisen de vlaggen op feestdagen.


Gerelateerd aan put up

accommodate - entertain - host - nominate - put forward - can - tin - abide - bear - brook - digest - endure - stand - stick out - stomachadvise - keep - offer - allow - meet - domiciliate - lay - cater - be - build - consume