Vertaling van allow

Inhoud:

Engels
Nederlands
to allow, to permit, to accord, to admit, to let {ww.}
vergunnen
toelaten
gedogen
toestaan 
veroorloven

I allow
you allow
we allow

ik vergun
jij vergunt
wij vergunnen
» meer vervoegingen van vergunnen

to allow, to leave, to let, to release {ww.}
laten
loslaten
laten begaan
laten schieten
toelaten

I allow
you allow
we allow

ik laat
jij laat
wij laten
» meer vervoegingen van laten

Let's leave.
Laten we weggaan.
Let's leave her alone.
Laten we haar alleen laten.
to enable, to let, to permit, to allow {ww.}
in staat stellen
mogelijk maken
to give, to accord, to administer, to grant, to impart, to provide, to confer, to allow, to yield, to spare, to afford {ww.}
geven 
toekennen
aangeven 
toebrengen
opbrengen
verlenen

I allow
you allow
we allow

ik geef
jij geeft
wij geven
» meer vervoegingen van geven

"We don't give discounts," the woman said sternly. "Regardless how small. Now, please take off the suit if you can't afford it."
"We geven geen kortingen," zei de vrouw streng, "ongeacht hoe klein. En wilt u nu alstublieft het pak uittrekken als u het zich niet kunt veroorloven?"
Cows give milk.
Koeien geven melk.
to discount, to rebate, to reduce, to allow {ww.}
korten
afslaan
aftrekken 
korting geven

I allow
you allow
we allow

ik kort
jij kort
wij korten
» meer vervoegingen van korten

to concede, to allow {ww.}
in concessie geven
to admit, to allow, to permit, to accept {ww.}
binnenlaten
toelaten

I allow
you allow
we allow

ik laat binnen
jij laat binnen
wij laten binnen
» meer vervoegingen van binnenlaten


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Will you allow me to play the piano?

Sta je me toe om piano te spelen?

His pride didn't allow him to ask for help.

Zijn trots weerhield hem ervan om hulp te vragen.

If you allow me to speak, I'll be able to explain everything.

Als je me laat spreken, dan kan ik alles uitleggen.


Gerelateerd aan allow

permit - accord - admit - let - leave - release - enable - give - administer - grant - impart - provide - confer - yield - spare