Vertaling van accept

Inhoud:

Engels
Nederlands
to accept, to receive, to accredit, to admit, to take, to take on {ww.}
accepteren 
ontvangen 
aannemen 

I accept
you accept
we accept

ik accepteer
jij accepteert
wij accepteren
» meer vervoegingen van accepteren

We accept checks.
We accepteren cheques.
I will accept his request.
Ik zal zijn verzoek accepteren.
to accede, to agree, to consent, to accept, to assent, to acquiesce, to admit {ww.}
toegeven 
toestemmen
goedvinden
het eens zijn

I accept
you accept
we accept

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

I interpreted your silence as consent.
Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.
I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.
to admit, to allow, to permit, to accept {ww.}
binnenlaten
toelaten

I accept
you accept
we accept

ik laat binnen
jij laat binnen
wij laten binnen
» meer vervoegingen van binnenlaten


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I accept your challenge.

Ik accepteer uw uitdaging.

We accept checks.

We accepteren cheques.

I will accept his request.

Ik zal zijn verzoek accepteren.

I can't accept this theory.

Ik kan deze theorie niet aanvaarden.

I just wanted you to accept me.

Ik wou gewoon dat je me aanvaardde.

All right. I'll accept your offer.

Goed. Ik aanvaard je aanbod.

Accept my best wishes

Ik wens je het beste!

Tom didn't know how to accept Mary's love and affection.

Tom wist niet hoe Mary's liefde en tederheid te aanvaarden.

Tom wasn't ready to accept Mary's love or friendship.

Tom was er niet klaar voor om Mary's liefde of vriendschap te aanvaarden.

Tom learned to accept the love his stepparents gave him.

Tom leerde de liefde die zijn stiefouders hem schonken te aanvaarden.

I had no choice but to accept the offer.

Ik had geen andere keuze dan de offerte te accepteren.

I could not accept that my wife was really dead.

Ik kon niet accepteren dat mijn vrouw echt dood was.

Tom accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love.

Tom beschuldigde Mary ervan niet te weten hoe iemand lief te hebben of hoe iemands liefde weten te aanvaarden.

People will accept your idea much more readily if you tell them Benjamin Franklin said it first.

Mensen zullen je idee sneller aanvaarden als je hen zegt dat Benjamin Franklin het het eerst gezegd heeft.

All Tom wanted was to find a woman who would accept all the love he had to give.

Het enige wat Tom wilde, was een vrouw te vinden die al de liefde die hij te bieden had zou aanvaarden.


Gerelateerd aan accept

receive - accredit - admit - take - take on - accede - agree - consent - assent - acquiesce - allow - permit