Vertaling van agree

Inhoud:

Engels
Nederlands
to agree {ww.}
het eens zijn
afspreken 
een schikking treffen
overeenkomen 

I agree
you agree
we agree

ik spreek af
jij spreekt af
wij spreken af
» meer vervoegingen van afspreken

to agree {ww.}
het eens zijn
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
samengaan
rijmen
goedvinden
stroken
sanctioneren
fiatteren
goedkeuren
accorderen
het eens zijn
bijeenpassen
overeenstemmen
kloppen 

I agree
you agree
we agree

ik ga samen
jij gaat samen
wij gaan samen
» meer vervoegingen van samengaan

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
rijmen
stroken
het eens zijn
overeenstemmen
samengaan
bijeenpassen
accorderen
kloppen 

I agree
you agree
we agree

ik rijm
jij rijmt
wij rijmen
» meer vervoegingen van rijmen

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
stroken
accorderen
overeenstemmen
bijvallen
rijmen
schragen
het eens zijn
aansluiten
samengaan
onderschrijven
bijeenpassen
ondersteunen
kloppen 

I agree
you agree
we agree

ik stem in
jij stemt in
wij stemmen in
» meer vervoegingen van instemmen

The people in the office will never agree.
De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
to come to an agreement, to agree, to come into accord, to reach an accord, to get along, to concord, to concur, to hold {ww.}
het eens worden
rijmen
bijeenpassen
accorderen
kloppen 
stroken
overeenstemmen
tot een overeenkomst komen

I agree
you agree
we agree

ik rijm
jij rijmt
wij rijmen
» meer vervoegingen van rijmen

to coincide, to fit together, to match, to be congruent, to agree {ww.}
congruent zijn
elkaar dekken
to accede, to agree, to consent, to accept, to assent, to acquiesce, to admit {ww.}
toegeven 
toestemmen
goedvinden
het eens zijn

I agree
you agree
we agree

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

I interpreted your silence as consent.
Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.
I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

They will never agree.

Ze zullen nooit akkoord gaan.

I agree with him.

Ik ben het met hem eens.

I quite agree with you.

Ik ben het geheel met je eens.

I can't agree with you.

Ik kan het niet met je eens zijn.

I guess I don't agree with you.

Ik denk dat ik het niet met je eens bent.

Regrettably, I cannot agree with you.

Spijtiggenoeg kan ik niet akkoord gaan met jou.

I agree with you

Ik ben het met je eens

I can't agree with them on this matter.

Hierover kan ik het met hem niet eens zijn.

The people in the office will never agree.

De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.

Whether you agree or not, I’m going to do it.

Of je het ermee eens bent of niet, ik ga het toch doen.

Those oysters I ate last night didn't agree with me.

Die oesters van gisteravond zijn niet goed gevallen.

For the most part I will agree with what he said.

Ik ben het voor het grootste deel eens met wat hij zei.

I don't know whether he will agree to our plan or not.

Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.

I don't agree with the theory that one should learn Latin in order to better understand English.

Ik ben het er niet mee eens dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.