Vertaling van agree

Inhoud:

Engels
Nederlands
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
kloppen 
rijmen
bijeenpassen
stroken
samengaan
overeenstemmen
het eens zijn
ondersteunen
onderschrijven
aansluiten
schragen
bijvallen
accorderen

I agree
you agree
we agree

ik stem in
jij stemt in
wij stemmen in
» meer vervoegingen van instemmen

The people in the office will never agree.
De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
kloppen 
bijeenpassen
rijmen
accorderen
stroken
overeenstemmen
samengaan
het eens zijn
goedkeuren
sanctioneren
goedvinden
fiatteren

I agree
you agree
we agree

ik klop
jij klopt
wij kloppen
» meer vervoegingen van kloppen

to agree {ww.}
overeenkomen 
een schikking treffen
het eens zijn
afspreken 

I agree
you agree
we agree

ik kom overeen
jij komt overeen
wij komen overeen
» meer vervoegingen van overeenkomen

to agree {ww.}
het eens zijn
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
kloppen 
bijeenpassen
rijmen
stroken
accorderen
samengaan
het eens zijn
overeenstemmen

I agree
you agree
we agree

ik klop
jij klopt
wij kloppen
» meer vervoegingen van kloppen

to come to an agreement, to agree, to come into accord, to reach an accord, to get along, to concord, to concur, to hold {ww.}
tot een overeenkomst komen
stroken
het eens worden
rijmen
overeenstemmen
kloppen 
bijeenpassen
accorderen

I agree
you agree
we agree

ik strook
jij strookt
wij stroken
» meer vervoegingen van stroken

to accede, to agree, to consent, to accept, to assent, to acquiesce, to admit {ww.}
toegeven 
toestemmen
het eens zijn
goedvinden

I agree
you agree
we agree

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

I interpreted your silence as consent.
Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.
I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.
to coincide, to fit together, to match, to be congruent, to agree {ww.}
elkaar dekken
congruent zijn

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

They will never agree.

Ze zullen nooit akkoord gaan.

I agree with him.

Ik ben het met hem eens.

I quite agree with you.

Ik ben het geheel met je eens.

I can't agree with you.

Ik kan het niet met je eens zijn.

I guess I don't agree with you.

Ik denk dat ik het niet met je eens bent.

Regrettably, I cannot agree with you.

Spijtiggenoeg kan ik niet akkoord gaan met jou.

I agree with you

Ik ben het met je eens

I can't agree with them on this matter.

Hierover kan ik het met hem niet eens zijn.

The people in the office will never agree.

De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.

Whether you agree or not, I’m going to do it.

Of je het ermee eens bent of niet, ik ga het toch doen.

Those oysters I ate last night didn't agree with me.

Die oesters van gisteravond zijn niet goed gevallen.

For the most part I will agree with what he said.

Ik ben het voor het grootste deel eens met wat hij zei.

I don't know whether he will agree to our plan or not.

Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.

I don't agree with the theory that one should learn Latin in order to better understand English.

Ik ben het er niet mee eens dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.