Vertaling van accord

Inhoud:

Engels
Nederlands
accord, agreement, accordance, concurrence, consonance, concurrency, chord, concord {zn.}
enigheid
overeenkomst  [v] (de ~)
conformiteit
uniformiteit [v] (de ~)
eendracht [m] (de ~)
overeenstemming  [v] (de ~)
unanimiteit [v] (de ~)
harmonie [m] (de ~)
eensgezindheid [v] (de ~)
concordantie [v] (de ~)
eenstemmigheid [v] (de ~)
akkoord  [o]
to give, to accord, to administer, to grant, to impart, to provide, to confer, to allow, to yield, to spare, to afford {ww.}
geven 
toekennen
aangeven 
toebrengen
opbrengen
verlenen

I accord
you accord
we accord

ik geef
jij geeft
wij geven
» meer vervoegingen van geven

"We don't give discounts," the woman said sternly. "Regardless how small. Now, please take off the suit if you can't afford it."
"We geven geen kortingen," zei de vrouw streng, "ongeacht hoe klein. En wilt u nu alstublieft het pak uittrekken als u het zich niet kunt veroorloven?"
Cows give milk.
Koeien geven melk.
to fit together, to harmonize, to accord, to match, to get along {ww.}
samenklinken
bijeenpassen
harmoniëren
passen

I accord
you accord
we accord

ik klink samen
jij klinkt samen
wij klinken samen
» meer vervoegingen van samenklinken

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
samengaan
rijmen
goedvinden
stroken
sanctioneren
fiatteren
goedkeuren
accorderen
het eens zijn
bijeenpassen
overeenstemmen
kloppen 

I accord
you accord
we accord

ik ga samen
jij gaat samen
wij gaan samen
» meer vervoegingen van samengaan

to allow, to permit, to accord, to admit, to let {ww.}
vergunnen
toelaten
gedogen
toestaan 
veroorloven

I accord
you accord
we accord

ik vergun
jij vergunt
wij vergunnen
» meer vervoegingen van vergunnen

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
rijmen
stroken
het eens zijn
overeenstemmen
samengaan
bijeenpassen
accorderen
kloppen 

I accord
you accord
we accord

ik rijm
jij rijmt
wij rijmen
» meer vervoegingen van rijmen

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
stroken
accorderen
overeenstemmen
bijvallen
rijmen
schragen
het eens zijn
aansluiten
samengaan
onderschrijven
bijeenpassen
ondersteunen
kloppen 

I accord
you accord
we accord

ik stem in
jij stemt in
wij stemmen in
» meer vervoegingen van instemmen

The people in the office will never agree.
De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
accommodation, agreement, accord, deal, pact, mutual agreement {zn.}
schikking [v]
afspraak  [v]
akkoord  [o]
verbintenis [v]

Gerelateerd aan accord

agreement - accordance - concurrence - consonance - concurrency - chord - concord - give - administer - grant - impart - provide - confer - allow - yieldstate - evaluate - approximate - allow - agree - believe