Vertaling van accord

Inhoud:

Engels
Nederlands
accord, agreement, accordance, concurrence, consonance, concurrency, chord, concord {zn.}
akkoord  [o]
concordantie [v] (de ~)
overeenkomst  [v] (de ~)
harmonie [m] (de ~)
uniformiteit [v] (de ~)
eenstemmigheid [v] (de ~)
enigheid
eensgezindheid [v] (de ~)
unanimiteit [v] (de ~)
eendracht [m] (de ~)
conformiteit
overeenstemming  [v] (de ~)
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
kloppen 
rijmen
bijeenpassen
stroken
samengaan
overeenstemmen
het eens zijn
ondersteunen
onderschrijven
aansluiten
schragen
bijvallen
accorderen

I accord
you accord
we accord

ik stem in
jij stemt in
wij stemmen in
» meer vervoegingen van instemmen

The people in the office will never agree.
De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
to allow, to permit, to accord, to admit, to let {ww.}
veroorloven
vergunnen
toelaten
toestaan 
gedogen

I accord
you accord
we accord

ik veroorloof
jij veroorlooft
wij veroorloven
» meer vervoegingen van veroorloven

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
kloppen 
bijeenpassen
rijmen
accorderen
stroken
overeenstemmen
samengaan
het eens zijn
goedkeuren
sanctioneren
goedvinden
fiatteren

I accord
you accord
we accord

ik klop
jij klopt
wij kloppen
» meer vervoegingen van kloppen

to give, to accord, to administer, to grant, to impart, to provide, to confer, to allow, to yield, to spare, to afford {ww.}
geven 
verlenen
toekennen
toebrengen
opbrengen
aangeven 

I accord
you accord
we accord

ik geef
jij geeft
wij geven
» meer vervoegingen van geven

"We don't give discounts," the woman said sternly. "Regardless how small. Now, please take off the suit if you can't afford it."
"We geven geen kortingen," zei de vrouw streng, "ongeacht hoe klein. En wilt u nu alstublieft het pak uittrekken als u het zich niet kunt veroorloven?"
Cows give milk.
Koeien geven melk.
to fit together, to harmonize, to accord, to match, to get along {ww.}
passen
harmoniëren
samenklinken
bijeenpassen

I accord
you accord
we accord

ik pas
jij past
wij passen
» meer vervoegingen van passen

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
kloppen 
bijeenpassen
rijmen
stroken
accorderen
samengaan
het eens zijn
overeenstemmen

I accord
you accord
we accord

ik klop
jij klopt
wij kloppen
» meer vervoegingen van kloppen

accommodation, agreement, accord, deal, pact, mutual agreement {zn.}
verbintenis [v]
akkoord  [o]
schikking [v]
afspraak  [v]


Gerelateerd aan accord

agreement - accordance - concurrence - consonance - concurrency - chord - concord - agree - be in accord - concur - hold - allow - permit - admit - letstate - believe - evaluate - approximate - allow - agree