Vertaling van concur

Inhoud:

Engels
Nederlands
to come to an agreement, to agree, to come into accord, to reach an accord, to get along, to concord, to concur, to hold {ww.}
tot een overeenkomst komen
stroken
het eens worden
rijmen
overeenstemmen
kloppen 
bijeenpassen
accorderen

I concur
you concur
we concur

ik strook
jij strookt
wij stroken
» meer vervoegingen van stroken

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
kloppen 
rijmen
bijeenpassen
stroken
samengaan
overeenstemmen
het eens zijn
ondersteunen
onderschrijven
aansluiten
schragen
bijvallen
accorderen

I concur
you concur
we concur

ik stem in
jij stemt in
wij stemmen in
» meer vervoegingen van instemmen

The people in the office will never agree.
De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
kloppen 
bijeenpassen
rijmen
accorderen
stroken
overeenstemmen
samengaan
het eens zijn
goedkeuren
sanctioneren
goedvinden
fiatteren

I concur
you concur
we concur

ik klop
jij klopt
wij kloppen
» meer vervoegingen van kloppen

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
kloppen 
bijeenpassen
rijmen
stroken
accorderen
samengaan
het eens zijn
overeenstemmen

I concur
you concur
we concur

ik klop
jij klopt
wij kloppen
» meer vervoegingen van kloppen