Vertaling van concord

Inhoud:

Engels
Nederlands
concord, consonance, harmony, agreement {zn.}
eendracht [v]
Concord {eigenn.}
concreet 
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
samengaan
rijmen
goedvinden
stroken
sanctioneren
fiatteren
goedkeuren
accorderen
het eens zijn
bijeenpassen
overeenstemmen
kloppen 
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
rijmen
stroken
het eens zijn
overeenstemmen
samengaan
bijeenpassen
accorderen
kloppen 
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
stroken
accorderen
overeenstemmen
bijvallen
rijmen
schragen
het eens zijn
aansluiten
samengaan
onderschrijven
bijeenpassen
ondersteunen
kloppen 
The people in the office will never agree.
De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
accord, agreement, accordance, concurrence, consonance, concurrency, chord, concord {zn.}
enigheid
overeenkomst  [v] (de ~)
conformiteit
uniformiteit [v] (de ~)
eendracht [m] (de ~)
overeenstemming  [v] (de ~)
unanimiteit [v] (de ~)
harmonie [m] (de ~)
eensgezindheid [v] (de ~)
concordantie [v] (de ~)
eenstemmigheid [v] (de ~)
akkoord  [o]
to come to an agreement, to agree, to come into accord, to reach an accord, to get along, to concord, to concur, to hold {ww.}
het eens worden
rijmen
bijeenpassen
accorderen
kloppen 
stroken
overeenstemmen
tot een overeenkomst komen