Vertaling van concord

Inhoud:

Engels
Nederlands
concord, consonance, harmony, agreement {zn.}
eendracht [v]
Concord {eigenn.}
concreet 
accord, agreement, accordance, concurrence, consonance, concurrency, chord, concord {zn.}
akkoord  [o]
concordantie [v] (de ~)
overeenkomst  [v] (de ~)
harmonie [m] (de ~)
uniformiteit [v] (de ~)
eenstemmigheid [v] (de ~)
enigheid
eensgezindheid [v] (de ~)
unanimiteit [v] (de ~)
eendracht [m] (de ~)
conformiteit
overeenstemming  [v] (de ~)
to come to an agreement, to agree, to come into accord, to reach an accord, to get along, to concord, to concur, to hold {ww.}
tot een overeenkomst komen
stroken
het eens worden
rijmen
overeenstemmen
kloppen 
bijeenpassen
accorderen
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
kloppen 
rijmen
bijeenpassen
stroken
samengaan
overeenstemmen
het eens zijn
ondersteunen
onderschrijven
aansluiten
schragen
bijvallen
accorderen
The people in the office will never agree.
De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
kloppen 
bijeenpassen
rijmen
accorderen
stroken
overeenstemmen
samengaan
het eens zijn
goedkeuren
sanctioneren
goedvinden
fiatteren
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
kloppen 
bijeenpassen
rijmen
stroken
accorderen
samengaan
het eens zijn
overeenstemmen