Vertaling van state

Inhoud:

Engels
Nederlands
state {zn.}
rijk 
staat 
to articulate, to put, to state, to utter, to voice {ww.}
vellen
uitdrukken
uitspreken
verwoorden

I state
you state
we state

ik vel
jij velt
wij vellen
» meer vervoegingen van vellen

to assert, to state, to allege, to claim, to affirm, to aver {ww.}
beweren 
verzekeren

I state
you state
we state

ik beweer
jij beweert
wij beweren
» meer vervoegingen van beweren

to define, to determine, to narrow, to pinpoint, to state {ww.}
omschrijven
nader bepalen
preciseren

I state
you state
we state

ik omschrijf
jij omschrijft
wij omschrijven
» meer vervoegingen van omschrijven

How would you define "happiness"?
Hoe zou jij "gelukkigheid" omschrijven?
to say, to tell, to state {ww.}
zeggen 
opgeven

I state
you state
we state

ik zeg
jij zegt
wij zeggen
» meer vervoegingen van zeggen

Some say this, and others say that.
Sommigen zeggen dit, en anderen zeggen dat.
May I say something?
Mag ik iets zeggen?
to declare, to state, to profess, to pronounce, to rule, to adjudge {ww.}
declareren
aangeven 
betuigen
verklaren 

I state
you state
we state

ik declareer
jij declareert
wij declareren
» meer vervoegingen van declareren

government, public, state {bn.}
staats-
pomp, splendour, grandeur, state, ballyhoo {zn.}
pracht
luister [m]
praal
vertoon
realm, state, kingdom {zn.}
staat 
rijk 
Each state had just one vote.
Elke staat had slechts één stem.
Vatican City with its 0.44 km² is the world's smallest state.
Vaticaanstad is met 0,44 vierkante kilometer 's werelds kleinste staat.
condition, state, standing, status {zn.}
staat 
gesteldheid [v]
toestand 
constellatie [v]
stand
situatie [v]
You should take account of his mental condition.
Je moet rekening houden met zijn geestelijke gesteldheid.
His condition could have been worse.
Zijn toestand had erger kunnen zijn.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Georgia is his native state.

Zijn geboorteland is Georgië.

Each state had just one vote.

Elke staat had slechts één stem.

South Guelderish is a dialect of Dutch spoken in the German state of North Rhine-Westphalia.

Het Zuid-Gelders is een dialect van het Nederlands die in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gesproken werd.

Vatican City with its 0.44 km² is the world's smallest state.

Vaticaanstad is met 0,44 vierkante kilometer 's werelds kleinste staat.

During the Stalinist era, prisoners at concentration camps became slaves in service of the state.

In het Stalinistische tijdperk werden gevangenen in concentratiekampen slaven in dienst van de staat.


Gerelateerd aan state

articulate - put - utter - voice - assert - allege - claim - affirm - aver - define - determine - narrow - pinpoint - say - tell