Vertaling van state

Inhoud:

Engels
Nederlands
state {zn.}
rijk 
staat 
to declare, to state, to profess, to pronounce, to rule, to adjudge {ww.}
verklaren 
betuigen
declareren
aangeven 

I state
you state
we state

ik verklaar
jij verklaart
wij verklaren
» meer vervoegingen van verklaren

to say, to tell, to state {ww.}
zeggen 
opgeven

I state
you state
we state

ik zeg
jij zegt
wij zeggen
» meer vervoegingen van zeggen

Some say this, and others say that.
Sommigen zeggen dit, en anderen zeggen dat.
May I say something?
Mag ik iets zeggen?
to assert, to state, to allege, to claim, to affirm, to aver {ww.}
verzekeren
garanderen
beweren 

I state
you state
we state

ik verzeker
jij verzekert
wij verzekeren
» meer vervoegingen van verzekeren

to define, to determine, to narrow, to pinpoint, to state {ww.}
omschrijven
preciseren
nader bepalen

I state
you state
we state

ik omschrijf
jij omschrijft
wij omschrijven
» meer vervoegingen van omschrijven

How would you define "happiness"?
Hoe zou jij "gelukkigheid" omschrijven?
to articulate, to put, to state, to utter, to voice {ww.}
verwoorden
uitspreken
vellen
uitdrukken

I state
you state
we state

ik verwoord
jij verwoordt
wij verwoorden
» meer vervoegingen van verwoorden

pomp, splendour, grandeur, state, ballyhoo {zn.}
vertoon
praal
pracht
luister [m]
realm, state, kingdom {zn.}
staat 
rijk 
Each state had just one vote.
Elke staat had slechts één stem.
Vatican City with its 0.44 km² is the world's smallest state.
Vaticaanstad is met 0,44 vierkante kilometer 's werelds kleinste staat.
condition, state, standing, status {zn.}
staat 
toestand 
gesteldheid [v]
stand
situatie [v]
constellatie [v]
You should take account of his mental condition.
Je moet rekening houden met zijn geestelijke gesteldheid.
His condition could have been worse.
Zijn toestand had erger kunnen zijn.
government, public, state {bn.}
staats-


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Georgia is his native state.

Zijn geboorteland is Georgië.

Each state had just one vote.

Elke staat had slechts één stem.

South Guelderish is a dialect of Dutch spoken in the German state of North Rhine-Westphalia.

Het Zuid-Gelders is een dialect van het Nederlands die in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gesproken werd.

Vatican City with its 0.44 km² is the world's smallest state.

Vaticaanstad is met 0,44 vierkante kilometer 's werelds kleinste staat.

During the Stalinist era, prisoners at concentration camps became slaves in service of the state.

In het Stalinistische tijdperk werden gevangenen in concentratiekampen slaven in dienst van de staat.


Gerelateerd aan state

declare - profess - pronounce - rule - adjudge - say - tell - assert - allege - claim - affirm - aver - define - determine - narrow