Vertaling van let

Inhoud:

Engels
Nederlands
to let, to rent out, to rent, to hire, to hire out, to lease {ww.}
verhuren

I let
you let
we let

ik verhuur
jij verhuurt
wij verhuren
» meer vervoegingen van verhuren

to allow, to permit, to accord, to admit, to let {ww.}
veroorloven
vergunnen
toelaten
toestaan 
gedogen

I let
you let
we let

ik veroorloof
jij veroorlooft
wij veroorloven
» meer vervoegingen van veroorloven

to let {ww.}
laten

I let
you let
we let

ik laat
jij laat
wij laten
» meer vervoegingen van laten

Live and let live.
Leven en laten leven.
Let me pass, please.
Gelieve mij door te laten.
to enable, to let, to permit, to allow {ww.}
in staat stellen
mogelijk maken

I let

to allow, to leave, to let, to release {ww.}
laten
laten begaan
laten schieten
loslaten
toelaten

I let
you let
we let

ik laat
jij laat
wij laten
» meer vervoegingen van laten

let, net ball {zn.}
letbal
let
to lease, to let, to rent {ww.}
verhuren

I let
you let
we let

ik verhuur
jij verhuurt
wij verhuren
» meer vervoegingen van verhuren

to allow, to let, to permit {ww.}
laten
toelaten
tolereren
dulden

I let
you let
we let

ik laat
jij laat
wij laten
» meer vervoegingen van laten

Let me exchange seats with you.
Laten we van plaats wisselen.
I just want to let you know that I won't let you down.
Ik wil alleen je laten weten dat ik je niet zal teleurstellen.
to get, to have, to let {ww.}
krijgen

I let
you let
we let

ik krijg
jij krijgt
wij krijgen
» meer vervoegingen van krijgen

Tom kept talking and didn't let Mary get a word in edgewise.
Tom bleef maar praten en liet Mary er geen woord tussen krijgen.
Can I get something to eat?
Kan ik iets krijgen om te eten?
to allow, to countenance, to let, to permit {ww.}
veroorloven
vergunnen
approberen
permitteren
toestaan

I let
you let
we let

ik veroorloof
jij veroorlooft
wij veroorloven
» meer vervoegingen van veroorloven

to lease, to let, to rent {ww.}
verpachten

I let
you let
we let

ik verpacht
jij verpacht
wij verpachten
» meer vervoegingen van verpachten

to lease, to let, to rent {ww.}
verhuren

I let
you let
we let

ik verhuur
jij verhuurt
wij verhuren
» meer vervoegingen van verhuren

to allow, to let, to permit {ww.}
doorlaten

I let
you let
we let

ik laat door
jij laat door
wij laten door
» meer vervoegingen van doorlatenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Live and let live.

Leven en laten leven.

Let me alone.

Laat me met rust.

Let me pass, please.

Gelieve mij door te laten.

Let me see.

Laat zien.

Let me go.

Laat me los!

Let it all out.

Laat het er allemaal uit.

Please let us know.

Laat het ons weten alsjeblieft.

She let her go.

Ze liet haar gaan.

Let sleeping dogs lie.

Je moet geen slapende honden wakker maken.

Let go of me!

Laat me los!

Let me go alone.

Laat me alleen gaan.

Let me handle this.

Laat dat maar aan mij over.

Let go of my arm!

Laat mijn arm los!

Let me do the talking.

Laat mij het woord voeren.

Let me say one thing.

Laat mij een ding zeggen.


Gerelateerd aan let

rent out - rent - hire - hire out - lease - allow - permit - accord - admit - enable - leave - release - net ball - get - havecause - shot - change - acquire - allow - accomplish - lease - be