Vertaling van have

Inhoud:

Engels
Nederlands
to have, to have got {ww.}
hebben 
erop nahouden

I have
you have
we have

ik heb
jij hebt
wij hebben
» meer vervoegingen van hebben

They would have got a better exchange rate if they had gone to a bank.
Ze zouden een betere wisselkoers hebben gekregen als ze naar een bank zouden zijn gegaan.
Farmhouses have barns.
Boerderijen hebben schuren.
to have, to receive, to get, to catch {ww.}
krijgen
ontvangen 
genieten 
toucheren

I have
you have
we have

ik krijg
jij krijgt
wij krijgen
» meer vervoegingen van krijgen

You have only to push the button to get a ticket.
Je hoeft alleen maar op het knopje te drukken om een kaartje te krijgen.
Did you receive the letter?
Heeft u de brief ontvangen?
to hang onto, to hold, to retain, to keep, to maintain, to have {ww.}
houden
vasthouden
bijhouden

I have
you have
we have

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Why can't I hold all these limes?
Waarom kan ik al deze limoenen niet vasthouden?
Keep to the right.
Rechts houden.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Have fun.

Veel plezier!

I don't have time.

Ik heb geen tijd.

Have you finished?

Ben je klaar?

Have you eaten lunch?

Heb je lunch gehad?

I have a headache.

Ik heb hoofdpijn.

Do you have paper?

Hebt ge papier?

Farmhouses have barns.

Boerderijen hebben schuren.

I have a question.

Ik heb een vraag.

I have to hurry!

Ik heb haast!

Have a nice time.

Veel plezier!

Have you lost weight?

Ben je vermagerd?

I have no time.

Ik heb geen tijd.

I have brothers.

Ik heb broers.

I have life insurance.

Ik heb een levensverzekering.

I have some gifts.

Ik heb enkele geschenken.


Gerelateerd aan have

have got - receive - get - catch - hang onto - hold - retain - keep - maintain