Vertaling van change

Inhoud:

Engels
Nederlands
to change, to alter, to convert, to shift {ww.}
veranderen 
verkeren
kenteren

I change
you change
we change

ik verander
jij verandert
wij veranderen
» meer vervoegingen van veranderen

Should we change the flag?
Moeten we de vlag veranderen?
I want to change my life.
Ik wil mijn leven veranderen.
to change, to turn, to alter, to amend, to convert, to shift {ww.}
veranderen 
wisselen 
vermaken

I change
you change
we change

ik verander
jij verandert
wij veranderen
» meer vervoegingen van veranderen

We have to change our plan.
We moeten ons plan veranderen.
Let's hope times change.
Laten we hopen dat tijden veranderen.
change, small money {zn.}
kleingeld [o]
pasgeld [o]
pasmunt [v]
Gives Tom his change.
Geeft Tom zijn kleingeld.
I want to make a phone call, but I don't have any change now.
Ik wil een telefoontje plegen, maar ik heb geen kleingeld.
change, variation, fluctuation, variance, varying {zn.}
schommeling [v]
afwisseling  [v]
to change, to commute, to convert, to exchange {ww.}
contamineren

I change
you change
we change

ik contamineer
jij contamineert
wij contamineren
» meer vervoegingen van contamineren

to change {ww.}
verkleden
omkleden

I change
you change
we change

ik verkleed
jij verkleedt
wij verkleden
» meer vervoegingen van verkleden

to change, to shift, to switch {ww.}
wisseling
verwisseling [v] (de ~)

I change

to change, to exchange, to interchange {ww.}
ruilen
inwisselen
omruilen
omwisselen

I change
you change
we change

ik ruil
jij ruilt
wij ruilen
» meer vervoegingen van ruilen

to change {ww.}
verkleden
omkleden

I change
you change
we change

ik verkleed
jij verkleedt
wij verkleden
» meer vervoegingen van verkleden

to change, to commute, to convert, to exchange {ww.}
inruilen

I change
you change
we change

ik ruil in
jij ruilt in
wij ruilen in
» meer vervoegingen van inruilen

to change, to shift, to switch {ww.}
overstap

I change

to change {ww.}
verschonen

I change
you change
we change

ik verschoon
jij verschoont
wij verschonen
» meer vervoegingen van verschonen

to change, to commute, to convert, to exchange {ww.}
verruilen
verwisselen

I change
you change
we change

ik verruil
jij verruilt
wij verruilen
» meer vervoegingen van verruilen

to change {ww.}
veranderen
kenteren
keren

I change
you change
we change

ik verander
jij verandert
wij veranderen
» meer vervoegingen van veranderen

to interchange, to swap, to change, to exchange, to share, to switch, to trade {ww.}
wisselen 
ruilen 
verruilen
uitwisselen
inwisselen
inruilen

I change
you change
we change

ik wissel
jij wisselt
wij wisselen
» meer vervoegingen van wisselen

Let me exchange seats with you.
Laten we van plaats wisselen.
I would like to exchange this shirt that I bought yesterday.
Ik zou graag dit hemd, dat ik gisteren gekocht heb, ruilen.
to change, to transfer {ww.}
overstappen

I change
you change
we change

ik stap over
jij stapt over
wij stappen over
» meer vervoegingen van overstappen

about-face, alteration, conversion, transformation, change, shift {zn.}
verandering  [v]
keer 
omkeer
wisseling [v]
wijziging [v]
verzetting [v]
Change is the only constant.
Verandering is de enige constante.
I have to change buses two times.
Ik moet twee keer overstappen.
alteration, change, conversion, transformation {zn.}
verandering  [v]
keer 
verloop 
kentering [v]
Languages are subject to constant change.
Talen zijn aan voortdurende verandering onderhevig.
Why don't you dine out with me for a change?
Waarom ga je voor de verandering niet eens met mij uit eten?
to alter, to change, to modify {ww.}
bepalen

I change
you change
we change

ik bepaal
jij bepaalt
wij bepalen
» meer vervoegingen van bepalen

to alter, to change, to modify {ww.}
helpen

I change
you change
we change

ik help
jij helpt
wij helpen
» meer vervoegingen van helpen

to alter, to change, to modify {ww.}
veranderen
herscheppen
modificeren
variëren
wijzigen
gewijzigd
omzetten

I change
you change
we change

ik verander
jij verandert
wij veranderen
» meer vervoegingen van veranderen

to alter, to change, to vary {ww.}
fluctueren
variëren
wisselen

I change
you change
we change

ik varieer
jij varieert
wij variëren
» meer vervoegingen van variërenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Keep the change, driver.

Hou het wisselgeld maar, hoor, chauffeur.

Keep the change!

Hou het wisselgeld!

Gives Tom his change.

Geeft Tom zijn kleingeld.

Change the flag, please.

Verander de vlag, alsjeblieft.

Let's hope times change.

Laten we hopen dat tijden veranderen.

That doesn't change anything.

Dat zal niets aan de zaak veranderen.

Should we change the flag?

Moeten we de vlag veranderen?

Change is the only constant.

Verandering is de enige constante.

Should we change the Australian flag?

Moeten we de Australische vlag veranderen?

It's hard to get people to change.

Het is moeilijk om mensen te veranderen.

Why did he change his plans?

Waarom heeft hij zijn plannen veranderd?

Languages are subject to constant change.

Talen zijn aan voortdurende verandering onderhevig.

The leaves have begun to change colors.

De blaadjes zijn begonnen van kleur te veranderen.

The boy didn't change his opinion.

De jongere bleef bij zijn mening.

I'd like to change my room.

Ik wil graag mijn kamer veranderen.