Vertaling van turn

Inhoud:

Engels
Nederlands
to turn, to diverge {ww.}
afslaan

I turn
you turn
we turn

ik sla af
jij slaat af
wij slaan af
» meer vervoegingen van afslaan

to turn, to aberrate, to deviate {ww.}
afwijken 
afslaan

I turn
you turn
we turn

ik wijk af
jij wijkt af
wij wijken af
» meer vervoegingen van afwijken

to turn, to invert, to reverse {ww.}
omkeren 

I turn
you turn
we turn

ik keer om
jij keert om
wij keren om
» meer vervoegingen van omkeren

to turn {ww.}
draaien 

I turn
you turn
we turn

ik draai
jij draait
wij draaien
» meer vervoegingen van draaien

to turn, to turn around, to turn round, to revolve, to whirl {ww.}
wentelen
zwenken
wenden
ronddraaien
omdraaien
keren
draaien 

I turn
you turn
we turn

ik wentel
jij wentelt
wij wentelen
» meer vervoegingen van wentelen

to turn {ww.}
keren

I turn
you turn
we turn

ik keer
jij keert
wij keren
» meer vervoegingen van keren

turn, revolution, rotation, stroke, swirl, vortex, wriggle, whirl {zn.}
draai [m]
draaiing [v]
wending [v]
wieling [v]
zwenking [v]
keer 
zwenk
turn, revolution, stroke {zn.}
draai [m]
wending [v]
zwenking [v]
gier
keer 
slag  [m]
zwaai
zwenk
to overthrow, to turn, to turn over, to upset, to capsize, to overturn, to subvert {ww.}
ten val brengen
omvergooien
omgooien
omkeren 
kantelen 

I turn
you turn
we turn

ik gooi omver
jij gooit omver
wij gooien omver
» meer vervoegingen van omvergooien

to turn around, to turn back, to turn round, to turn, to recourse, to resort, to wheel, to whirl, to apply {ww.}
omdraaien
omkeren 
ronddraaien
zich omkeren

I turn
you turn
we turn

ik draai om
jij draait om
wij draaien om
» meer vervoegingen van omdraaien

to change, to turn, to alter, to amend, to convert, to shift {ww.}
veranderen 
vermaken
wisselen 

I turn
you turn
we turn

ik verander
jij verandert
wij veranderen
» meer vervoegingen van veranderen

aptitude, disposition, talent, turn {zn.}
talent
begaafdheid  [v]
gave  [v]
aanleg  [m]
John has a natural talent for tennis.
John heeft een natuurlijk talent voor tennis.
fasten, tighten, turn on, turn
aandraaien 
file, line, rank, row, turn, innings, queue, round, run, sequence {zn.}
beurt  [v]
file [v]
rij [v]
gelid 
reeks 
toerbeurt


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Please turn it on.

Zet het alsjeblieft aan.

Let's turn back.

Laten we teruggaan.

Turn it off.

Zet het af.

Whose turn is it?

Wie is aan de beurt?

Please turn right.

Sla alstublieft rechtsaf.

Turn on the radio.

Doe de radio aan.

Please turn off the TV.

Doe de televisie uit alstublieft.

Turn right at the crossroad.

Sla rechtsaf aan het kruispunt.

Turn right at the intersection.

Sla rechtsaf aan het kruispunt.

Turn down the volume, please.

Zet het volume eens wat zachter.

It's your turn to sing.

Het is jouw beurt om te zingen.

Turn the TV down, please.

Zet de tv alsjeblieft wat zachter.

Turn left

Sla linksaf / Ga linksaf

Turn right

Sla rechtsaf / Ga rechtsaf

The leaves turn brown in the autumn.

De bladeren van de bomen worden bruin in de herfst.