Vertaling van amend

Inhoud:

Engels
Nederlands
to amend {ww.}
amenderen

I amend
you amend
we amend

ik amendeer
jij amendeert
wij amenderen
» meer vervoegingen van amenderen

to correct, to amend {ww.}
corrigeren
verbeteren 
bijsturen

I amend
you amend
we amend

ik corrigeer
jij corrigeert
wij corrigeren
» meer vervoegingen van corrigeren

to modify, to alter, to amend {ww.}
wijzigen 
modificeren 

I amend
you amend
we amend

ik wijzig
jij wijzigt
wij wijzigen
» meer vervoegingen van wijzigen

Some people want to amend the constitution.
Sommige mensen willen de grondwet wijzigen.
to adjust, to put right, to amend, to correct, to rectify {ww.}
stellen
goed zetten
rechtzetten
gelijkzetten

I amend
you amend
we amend

ik stel
jij stelt
wij stellen
» meer vervoegingen van stellen

to improve, to enhance, to upgrade, to ameliorate, to amend {ww.}
verbeteren 
veredelen

I amend
you amend
we amend

ik verbeter
jij verbetert
wij verbeteren
» meer vervoegingen van verbeteren

Do you think a little salt would improve the flavor?
Denk je dat een beetje zout de smaak zou verbeteren?
I'd like to study in China to improve the level of my Chinese.
Ik wil graag in China studeren om het niveau van mijn Chinees te verbeteren.
to change, to turn, to alter, to amend, to convert, to shift {ww.}
veranderen 
wisselen 
vermaken

I amend
you amend
we amend

ik verander
jij verandert
wij veranderen
» meer vervoegingen van veranderen

Should we change the flag?
Moeten we de vlag veranderen?
We have to change our plan.
We moeten ons plan veranderen.


Gerelateerd aan amend

correct - modify - alter - adjust - put right - rectify - improve - enhance - upgrade - ameliorate - change - turn - convert - shift