Vertaling van correct

Inhoud:

Engels
Nederlands
to correct, to amend {ww.}
corrigeren
verbeteren 
bijsturen

I correct
you correct
we correct

ik corrigeer
jij corrigeert
wij corrigeren
» meer vervoegingen van corrigeren

correct, exact, proper, right, accurate {bn.}
goed 
juist 
recht
correct, right {bn.}
correct 
goed 
juist 
zuiver
to chastise, to correct, to punish {ww.}
afstraffen

I correct
you correct
we correct

ik straf af
jij straft af
wij straffen af
» meer vervoegingen van afstraffen

to adjust, to put right, to amend, to correct, to rectify {ww.}
stellen
goed zetten
rechtzetten
gelijkzetten

I correct
you correct
we correct

ik stel
jij stelt
wij stellen
» meer vervoegingen van stellen

to correct, to rectify, to right {ww.}
corrigeren
verbeteren

I correct
you correct
we correct

ik corrigeer
jij corrigeert
wij corrigeren
» meer vervoegingen van corrigeren

accurate, correct {bn.}
feilloos
foutloos
right, true, correct, sound, valid {bn.}
gegrond
gelijk hebbend
juist 
to castigate, to chasten, to chastise, to correct, to objurgate {ww.}
castigeren
kastijden
tuchtigen

I correct
you correct
we correct

ik castigeer
jij castigeert
wij castigeren
» meer vervoegingen van castigeren

to adjust, to correct, to set {ww.}
gelijkzetten

I correct
you correct
we correct

ik zet gelijk
jij zet gelijk
wij zetten gelijk
» meer vervoegingen van gelijkzetten

to compensate, to correct, to counterbalance, to even off, to even out, to even up, to make up {ww.}
compenseren
vergoeden
goedmaken

I correct
you correct
we correct

ik compenseer
jij compenseert
wij compenseren
» meer vervoegingen van compenseren

to adjust, to correct, to set {ww.}
stellen
afstellen
instellen

I correct
you correct
we correct

ik stel
jij stelt
wij stellen
» meer vervoegingen van stellen

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War.
De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Correct errors, if any.

Verbeter fouten, als die er zijn.

Is my answer correct?

Is mijn antwoord juist?

Is this information correct?

Is deze informatie correct?

Is your watch correct?

Loopt je horloge goed?

Both spellings are correct.

De twee schrijfwijzen zijn correct.

What is the correct answer?

Wat is het juiste antwoord?

Nobody could give the correct answer.

Niemand kon het juiste antwoord geven.

All that you say is perfectly correct.

Alles wat je zegt is volkomen correct.

In my opinion, he is correct.

Volgens mij heeft hij gelijk.

What he says is absolutely correct.

Wat hij zegt is absoluut correct.

I made twenty blurry shots to have one almost correct!

Ik heb twintig wazige geschoten om een bijna goed te hebben.

Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled.

Iedereen kan helpen verzekeren dat de zinnen goed klinken en juist gespeld zijn.

If this is the way you were told, it is probably correct.

Als het u zo verteld is, klopt het waarschijnlijk.

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternate translations.

Verander geen zinnen die correct zijn. In plaats daarvan kun je natuurlijk klinkende alternatieve vertalingen toevoegen.

The correct setting for silverware is the fork on the left side of the plate and on the right side the knife then the spoon.

De juiste plaatswijze van een bestek is de vork aan de linkerzijde van het bord en het mes aan de rechterzijde alsook de lepel.


Gerelateerd aan correct

amend - exact - proper - right - accurate - chastise - punish - adjust - put right - rectify - true - sound - valid - castigate - chastenrecoup - penalise - adapt - bushel - fix