Vertaling van true

Inhoud:

Engels
Nederlands
true, genuine, legitimate, real {bn.}
echt 
eigenlijk
heus
waar 
waarachtig 
faithful, loyal, upright, staunch, true, trusty, straightforward {bn.}
loyaal
trouw 
getrouw
trouwhartig
true {bn.}
waarheidsgetrouw
ongelogen
waar
juist
true {bn.}
waarheidsgetrouw
ongelogen
accuraat
natuurgetrouw
realistisch
right, true, correct, sound, valid {bn.}
gegrond
gelijk hebbend
juist 
genuine, true, unfeigned {bn.}
heus
echt
waar
dead on target, true {bn.}
trouw
dead on target, true {bn.}
trouw
loyaal
getrouw

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

That's true as well.

Ook dat is waar.

Dreams sometimes come true.

Soms komen dromen uit.

Dreams come true.

Dromen komen uit.

Tom's dreams came true.

Toms dromen kwamen uit.

Is it true?

Is het waar?

It's a true story.

Het is een waargebeurd verhaal.

That can't be true.

Dat kan niet waar zijn.

His story sounds true.

Zijn verhaal klinkt correct.

Unfortunately, it's true.

Helaas is het waar.

His story is true.

Zijn verhaal is waar.

I think it true.

Ik denk dat het waar is.

True or false?

Waar of niet waar?

That's not true.

Dat is niet waar.

That cannot be true.

Dat kan niet waar zijn.

You know it's true.

Je weet dat het waar is.


Gerelateerd aan true

genuine - legitimate - real - faithful - loyal - upright - staunch - trusty - straightforward - right - correct - sound - valid - unfeigned - dead on targetundaunted - reputable