Vertaling van real

Inhoud:

Engels
Nederlands
factual, real, actual {bn.}
feitelijk
werkelijk 
actual, practical, real {bn.}
reëel
werkelijk 
daadwerkelijk 
wezenlijk
actual, real {bn.}
effectief 
werkelijk 
daadwerkelijk 
considerable, sizable, real, significant, substantial, appreciable {bn.}
aanmerkelijk 
aanzienlijk 
geruim
true, genuine, legitimate, real {bn.}
echt 
eigenlijk
heus
waar 
waarachtig 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Real men drink tea.

Echte mannen drinken thee.

The real heroes are us.

De echte helden zijn wij.

There are no real visions.

Echte visioenen bestaan niet.

Everything we can imagine is real, but what is really real is the real question.

Alles wat we ons kunnen voorstellen is echt, maar wat echt echt is, is de echte vraag.

Tom says that ghosts aren't real.

Tom zegt dat spoken niet bestaan.

Real friendship is more valuable than money.

Ware vriendschap is meer waard dan geld.

This can't be a real diamond.

Dat kan geen echte diamant zijn.

Everything you can imagine is real.

Alles wat je je kunt voorstellen is echt.

That car is a real beauty.

Die auto is een echte schoonheid.

Please write about your real experience.

Schrijf alstublieft over uw echte ervaring.

I've never seen a real cow.

Ik heb nog nooit een echte koe gezien.

I got to know her REAL well.

Ik heb haar ERG goed leren kennen.

I'm not a real fish, I'm just a mere plushy.

Ik ben geen echte vis, ik ben maar een knuffelbeest.

It has nothing to do with real life.

Het heeft niets te maken met het echte leven.

He deals in real estate.

Hij handelt in onroerend goed.