Vertaling van practical

Inhoud:

Engels
Nederlands
practical {bn.}
op de praktijk gericht
practical, useful, workable {bn.}
praktisch
actual, practical, real {bn.}
reëel
werkelijk 
daadwerkelijk 
wezenlijk


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

His idea is practical.

Zijn idee is praktisch.

Your ideas are hardly practical.

Uw ideeën zijn amper praktisch.

The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.

26 september is de Europese Dag van de Talen. De Raad van Europa wil de aandacht toespitsen op het veeltalig erfgoed van Europa, de meertaligheid van de maatschappij bevorderen en de burgers aanmoedigen talen te leren. Tatoeba als gemakkelijk bruikbaar leermiddel en als levendige gemeenschap ondersteunt op een zeer praktische manier het leren van en de waardering voor talen.


Gerelateerd aan practical

useful - workable - actual - real