Vertaling van useful

Inhoud:

Engels
Nederlands
convenient, handy, opportune, advantageous, comfortable, useful {bn.}
doelmatig
gemakkelijk 
geschikt 
gepast
passend
practical, useful, workable {bn.}
praktisch
advantageous, useful {bn.}
bevorderlijk 
dienstig
nuttig
of use, suitable, appropriate, apt, due, expedient, right, useful, fitting, applicable {bn.}
bruikbaar
geschikt 
useful, utilitarian {bn.}
utilitair

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Speaking English is useful.

Engels spreken is nuttig.

It might prove useful.

Het kan nuttig zijn.

Horses are useful animals.

Paarden zijn nuttige dieren.

Personal computers are very useful.

Persoonlijke computers zijn heel nuttig.

Not all of those books are useful.

Deze boeken zijn niet allemaal nuttig.

This dictionary is as useful as yours.

Dit woordenboek is net zo nuttig als het jouwe.

My computer has got to be useful for something.

Mijn computer moet ergens goed voor zijn.

The only useful answers are those that raise new questions.

De enige nuttige antwoorden zijn die antwoorden die nieuwe vragen oproepen.

The tape recorder is a useful aid to teaching.

De bandrecorder is een handig hulpmiddel in het onderwijs.