Vertaling van sound

Inhoud:

Engels
Nederlands
to sound, to strike, to resound {ww.}
klinken
slaan
overgaan
kleppen
gaan 

I sound
you sound
we sound

ik klink
jij klinkt
wij klinken
» meer vervoegingen van klinken

Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled.
Iedereen kan helpen verzekeren dat de zinnen goed klinken en juist gespeld zijn.
It is because light travels faster than sound that some people look brilliant before sounding stupid.
Dat sommige mensen er geniaal uitzien voordat ze dom klinken, komt doordat licht zich sneller voortplant dan geluid.
sound {zn.}
geluid  [o]
klank [m]
gerucht [o]
How do you know that light travels faster than sound?
Hoe weet je dat licht sneller is dan geluid?
Sharks are sensitive to electrical impulses as well as sound.
Haaien zijn gevoelig voor elektrische signalen alsook voor geluid.
to peal, to ring, to clang, to sound, to toll {ww.}
luiden
overgaan
schalmen
kleppen
galmen
beieren
aflopen 

I sound
you sound
we sound

ik luid
jij luidt
wij luiden
» meer vervoegingen van luiden

For whom do the bells toll?
Voor wie luiden de klokken?
to sound, to vocalise, to vocalize, to voice {ww.}
vocaliseren

I sound
you sound
we sound

ik vocaliseer
jij vocaliseert
wij vocaliseren
» meer vervoegingen van vocaliseren

to sound, to vocalise, to vocalize, to voice {ww.}
vocaliseren

I sound
you sound
we sound

ik vocaliseer
jij vocaliseert
wij vocaliseren
» meer vervoegingen van vocaliseren

to sound {ww.}
klinken

I sound
you sound
we sound

ik klink
jij klinkt
wij klinken
» meer vervoegingen van klinken

prudent, reasonable, sensible, farsighted, judicious, sound, wise {bn.}
verstandig
right, true, correct, sound, valid {bn.}
gegrond
gelijk hebbend
juist 
to go, to sound {ww.}
klinken
uitklinken

I sound
you sound
we sound

ik klink
jij klinkt
wij klinken
» meer vervoegingen van klinken

to fathom, to sound {ww.}
peilen

I sound
you sound
we sound

ik peil
jij peilt
wij peilen
» meer vervoegingen van peilen

to fathom, to sound {ww.}
uitluiden

I sound
you sound
we sound

ik luid uit
jij luidt uit
wij luiden uit
» meer vervoegingen van uitluidenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You sound like your mother.

Je klinkt als je moeder.

How do you know that light travels faster than sound?

Hoe weet je dat licht sneller is dan geluid?

Sharks are sensitive to electrical impulses as well as sound.

Haaien zijn gevoelig voor elektrische signalen alsook voor geluid.

When I speak Japanese, I sound like a child.

Wanneer ik Japans spreek, klink ik als een kind.

Tom was sound asleep when Mary walked into the room.

Tom was diep in slaap toen Mary de kamer binnenkwam.

In the distance I hear the sound of softly murmuring roads.

In de verte hoor ik het geluid van zacht ruizende wegen.

Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled.

Iedereen kan helpen verzekeren dat de zinnen goed klinken en juist gespeld zijn.

It is because light travels faster than sound that some people look brilliant before sounding stupid.

Dat sommige mensen er geniaal uitzien voordat ze dom klinken, komt doordat licht zich sneller voortplant dan geluid.

It is because light travels faster than sound that we see lightning before we hear thunder.

Omdat licht sneller reist dan geluid zien we de bliksem voordat we de donder horen.

If someone who doesn't know your background says that you sound like a native speaker, it means they probably noticed something about your speaking that made them realize you weren't a native speaker. In other words, you don't really sound like a native speaker.

Als iemand die je achtergrond niet kent zegt dat je klinkt als een moedertaalspreker betekent dat dat diegene waarschijnlijk iets in je spreken opgemerkt heeft dat hem deed realiseren dat je geen moedertaalspreker bent. Met andere woorden, je klinkt niet echt als een moedertaalspreker.

Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".

Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".


Gerelateerd aan sound

strike - resound - peal - ring - clang - toll - vocalise - vocalize - voice - prudent - reasonable - sensible - farsighted - judicious - wisesing - articulate - appear - cause - measure - end