Vertaling van strike

Inhoud:

Engels
Nederlands
to strike {ww.}
staken

I strike
you strike
we strike

ik staak
jij staakt
wij staken
» meer vervoegingen van staken

to strike {ww.}
strijken

I strike
you strike
we strike

ik strijk
jij strijkt
wij strijken
» meer vervoegingen van strijken

strike {zn.}
staking [v]
werkstaking [v]
to percuss, to tap, to strike {ww.}
kloppen 
percuteren

I strike
you strike
we strike

ik klop
jij klopt
wij kloppen
» meer vervoegingen van kloppen

to bore, to broach, to sink, to strike, to tap {ww.}
aanboren

I strike
you strike
we strike

ik boor aan
jij boort aan
wij boren aan
» meer vervoegingen van aanboren

to affect, to influence, to impress, to move, to strike {ww.}
raken
treffen
aandoen
aangrijpen 

I strike
you strike
we strike

ik raak
jij raakt
wij raken
» meer vervoegingen van raken

to affect, to influence, to impress, to move, to strike {ww.}
draaien
aandoen
aangrijpen 

I strike
you strike
we strike

ik draai
jij draait
wij draaien
» meer vervoegingen van draaien

to find, to locate, to strike, to spot {ww.}
vinden 
bevinden 
treffen 
aantreffen 

I strike
you strike
we strike

ik vind
jij vindt
wij vinden
» meer vervoegingen van vinden

to beat, to hit, to strike, to wallop {ww.}
houwen
klappen
kloppen 
slaan
meppen

I strike
you strike
we strike

ik houw
jij houwt
wij houwen
» meer vervoegingen van houwen

to burn, to sear, to strike {ww.}
branden 
verbranden

I strike
you strike
we strike

ik brand
jij brandt
wij branden
» meer vervoegingen van branden

to hit, to knock, to strike, to smack, to stub {ww.}
slaan
klappen
kloppen 
opvallen

I strike
you strike
we strike

ik sla
jij slaat
wij slaan
» meer vervoegingen van slaan

I didn't mean to hit him.
Het was niet mijn bedoeling hem te slaan.
to affect, to influence, to impress, to move, to strike {ww.}
inboezemen
aandoen
aangrijpen 

I strike
you strike
we strike

ik boezem in
jij boezemt in
wij boezemen in
» meer vervoegingen van inboezemen

to affect, to influence, to impress, to move, to strike {ww.}
aandoen
frapperen
treffen
aangrijpen 

I strike
you strike
we strike

ik doe aan
jij doet aan
wij doen aan
» meer vervoegingen van aandoen

to sound, to strike, to resound {ww.}
klinken
overgaan
kleppen
gaan 
slaan

I strike
you strike
we strike

ik klink
jij klinkt
wij klinken
» meer vervoegingen van klinken

Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled.
Iedereen kan helpen verzekeren dat de zinnen goed klinken en juist gespeld zijn.
It is because light travels faster than sound that some people look brilliant before sounding stupid.
Dat sommige mensen er geniaal uitzien voordat ze dom klinken, komt doordat licht zich sneller voortplant dan geluid.
to catch, to hit, to run across, to strike, to attain, to encounter, to find, to score, to run up against {ww.}
halen
teisteren
inslaan
raken 
treffen 

I strike
you strike
we strike

ik haal
jij haalt
wij halen
» meer vervoegingen van halen

I must catch the first train.
Ik moet de eerste trein halen.
Let's hurry so we can catch the bus.
Laten we opschieten om de bus te halen.
blow, hit, strike, whack, stroke {zn.}
flap [m]
houw
klap
mep
slag  [m]
aggressive, offensive, strike {bn.}
aanvallend
offensief
knock, blow, hit, smack, strike, stroke {zn.}
klap
tik
klets
slag  [m]
klop
veeg
access, attack, aggression, assault, strike, offensive, fit {zn.}
aanval  [m]
vlaag [v]
offensief [o]
attaque
Attack is the best form of defense.
Aanval is de beste verdediging.
hit, strike {zn.}
houw
klap
schop
slag  [m]
stoot
tik

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Strike while the iron is hot.

Men moet het ijzer smeden wanneer het heet is.

His answer was to strike me on the head.

Als antwoord sloeg hij mij op mijn hoofd.


Gerelateerd aan strike

percuss - tap - bore - broach - sink - affect - influence - impress - move - find - locate - spot - beat - hit - wallopact upon - turn - cause - fill - jump