Vertaling van catch

Inhoud:

Engels
Nederlands
to catch, to hit, to run across, to strike, to attain, to encounter, to find, to score, to run up against {ww.}
halen
teisteren
inslaan
raken 
treffen 

I catch
you catch
we catch

ik haal
jij haalt
wij halen
» meer vervoegingen van halen

I must catch the first train.
Ik moet de eerste trein halen.
Let's hurry so we can catch the bus.
Laten we opschieten om de bus te halen.
catch, game {zn.}
buit [m]
wild
catch {bw.}
opvangen
catch, prey, capture, seizure {zn.}
buit [m]
gevangenneming [v]
vangst
to have, to receive, to get, to catch {ww.}
krijgen
ontvangen 
genieten 
toucheren

I catch
you catch
we catch

ik krijg
jij krijgt
wij krijgen
» meer vervoegingen van krijgen

You have only to push the button to get a ticket.
Je hoeft alleen maar op het knopje te drukken om een kaartje te krijgen.
Did you receive the letter?
Heeft u de brief ontvangen?
to capture, to catch, to grapple, to captivate, to grab, to seize, to trap, to apprehend, to bag {ww.}
vangen
vastpakken
beetkrijgen
beetnemen 
pakken
vatten 

I catch
you catch
we catch

ik vang
jij vangt
wij vangen
» meer vervoegingen van vangen

Cats catch mice.
Katten vangen muizen.
The cat chased the mouse, but couldn't catch it.
De kat joeg op de muis, maar kon ze niet vangen.
to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
verstaan 
beseffen 
snappen
vatten 
bevatten 

I catch
you catch
we catch

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Cats catch mice.

Katten vangen muizen.

I tend to catch colds.

Ik word snel verkouden.

I rarely catch a cold.

Ik ben zelden verkouden.

Be careful not to catch a cold.

Let op dat ge niet verkouden wordt.

I must catch the first train.

Ik moet de eerste trein halen.

Look out that you don't catch cold.

Let op dat ge niet verkouden wordt.

Take care not to catch cold.

Let op dat ge niet verkouden wordt.

I have to catch up the lost time.

Ik moet de verloren tijd inhalen.

Where can I catch the number 7 bus?

Waar kan ik bus nummer 7 nemen?

Let's hurry so we can catch the bus.

Laten we opschieten om de bus te halen.

The cat chased the mouse, but couldn't catch it.

De kat joeg op de muis, maar kon ze niet vangen.

I got up early in order to catch the first train.

Ik stond vroeg op om de eerste trein te nemen.

You're going to catch hell from your wife if she finds out.

De hel zal openbarsten als je vrouw dit te weten komt.

"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."

"Is het mogelijk om AIDS te krijgen van WC-brillen?" "Nee, dat is niet mogelijk."

No matter how fast you may walk, you can't catch up with him.

Het maakt niet uit hoe snel je wandelt, je kan hem niet inhalen.


Gerelateerd aan catch

hit - run across - strike - attain - encounter - find - score - run up against - game - prey - capture - seizure - have - receive - get