Vertaling van appeal

Inhoud:

Engels
Nederlands
to appeal {ww.}
in beroep gaan
appelleren
een beroep doen op
in appel gaan

I appeal
you appeal
we appeal

ik appelleer
jij appelleert
wij appelleren
» meer vervoegingen van appelleren

appeal {zn.}
bezwaarschrift  [o]
appeal, call, summoning, summons {zn.}
oproeping [v]
oproep
votum
appeal, entreaty, supplication {zn.}
bede [v]
smeekbede
appeal {zn.}
appel 
appeal {zn.}
appel 
beroep  [o]
regres
appèl
to attract, to draw, to appeal, to allure {ww.}
aanlokken
bekoren 
toelachen
trekken
aantrekken 
verlekkeren

I appeal
you appeal
we appeal

ik lok aan
jij lokt aan
wij lokken aan
» meer vervoegingen van aanlokken

to beseech, to beg, to implore, to plead, to appeal {ww.}
bezweren 
bidden
smeken

I appeal
you appeal
we appeal

ik bezweer
jij bezweert
wij bezweren
» meer vervoegingen van bezweren

to plea, to plead, to appeal {ww.}
pleiten

I appeal
you appeal
we appeal

ik pleit
jij pleit
wij pleiten
» meer vervoegingen van pleiten

plea, appeal {zn.}
pleidooi
pleasure, appeal {zn.}
behagen  [o]
genoegen 
welbehagen
welgevallen
zin  [m]
request, application, appeal, bid, petition, plea {zn.}
verzoek 
vraag [v]
aanvraag  [v]
aanzoek [o]
I will accept his request.
Ik zal zijn verzoek accepteren.
She turned down my request.
Ze wees mijn verzoek af.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Do these paintings appeal to you?

Spreken die schilderijen u aan?

Between you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.

Tussen jou en mij, Toms idee trekt me niet zo aan.


Gerelateerd aan appeal

call - summoning - summons - entreaty - supplication - attract - draw - allure - beseech - beg - implore - plead - plea - pleasure - request