Vertaling van pleasure

Inhoud:

Engels
Nederlands
pleasure, appeal {zn.}
genoegen 
zin  [m]
welgevallen
welbehagen
behagen  [o]
It's our pleasure.
Het is ons een genoegen.
It's always a pleasure to see you.
Het is altijd een genoegen om je te zien.
amusing, entertaining, funny, enjoyable, fun, pleasure {bn.}
aardig 
amusant 
leuk
vermakelijk
fun, pleasure {zn.}
plezier
genoegen 
vermaak
pret
Have fun.
Veel plezier!
We will have much fun.
We gaan veel plezier beleven.
amusement, fun, pleasure {zn.}
vermaak
amusement
schik
amusement, fun, pleasure {zn.}
vermaak
amusement [o]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's our pleasure.

Het is ons een genoegen.

With pleasure, my dear.

Heel graag, mijn beste.

Yes, with pleasure.

Ja, graag.

My pleasure

Graag gedaan!

It's always a pleasure to see you.

Het is altijd een genoegen om je te zien.

Her only pleasure is listening to music.

Haar enige genoegen is naar muziek te luisteren.

I don't like to mix business with pleasure.

Ik meng niet graag zaken met plezier.

It is with great pleasure that we welcome you here.

Het is met veel plezier dat we u hier verwelkomen.

He takes pleasure from long walks in the woods.

Hij beleeft plezier aan lange boswandelingen.

Pleasure is always in the past or in the future, never in the present.

Plezier bevindt zich altijd in het verleden of in de toekomst maar nooit in het heden.

I was afraid I wouldn't have the pleasure of meeting you.

Ik had schrik dat ik het genoegen niet zou hebben om je te ontmoeten.

It was a pleasure to spend the evening with a smart, funny and beautiful girl like you.

Het was een waar genoegen de avond met een slim, grappig en mooi meisje als jou door te brengen.

I have pleasure in applying for the advertised position.

Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature.

It's necessary to be three to enjoy a good story: One to tell it right, one to relish it and one to not understand it. Because the pleasure of the first two is doubled by the lack of understanding of the third.

Het is noodzakelijk om met drie te zijn om een goed verhaal te waarderen: één om het goed te vertellen, één om ervan te genieten en één om er niets van te begrijpen. Omdat het plezier van de twee eersten verdubbeld wordt door het onbegrip van de derde.


Gerelateerd aan pleasure

appeal - amusing - entertaining - funny - enjoyable - fun - amusement