Vertaling van draw

Inhoud:

Engels
Nederlands
to draw {ww.}
trekken
uit de schede trekken

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

Let the tea draw for ten minutes.
Laat de thee tien minuten trekken.
to draw, to make a stroke, to draw a line, to streak {ww.}
trekken
een streep trekken

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to draw {ww.}
trekken

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to draw, to pull {ww.}
naar zich toe halen

I draw

to draw, to extract, to excerpt, to spoon, to bail {ww.}
hozen
ontlenen
putten
scheppen

I draw
you draw
we draw

ik hoos
jij hoost
wij hozen
» meer vervoegingen van hozen

draw, equality, parity {zn.}
gelijkheid [v]
pariteit [v]
to attract, to draw {ww.}
trekken
aantrekken 
aanhalen 

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to make a draught, to draw {ww.}
trekken
trasseren

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to drag, to draw, to haul, to pull, to tug, to draught, to drawl, to tow, to twitch {ww.}
trekken

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to drag, to draw, to pull {ww.}
samentrekken
fronsen

I draw
you draw
we draw

ik trek samen
jij trekt samen
wij trekken samen
» meer vervoegingen van samentrekken

to design, to draw {ww.}
tekenen 
trekken
uittekenen
aftekenen

I draw
you draw
we draw

ik teken
jij tekent
wij tekenen
» meer vervoegingen van tekenen

I can draw a map of Brazil perfectly.
Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.
Before, young ones used to ask me to draw them a sheep, now they want me to teach them how to make a commit. Times, they are a-changin'.
Vroeger vroegen de kleintjes me een schaap voor ze te tekenen, nu willen ze dat ik ze leer hoe je een commit doet. Tijden veranderen.
to delineate, to draw, to outline, to contour {ww.}
aftekenen
omlijnen
omtrekken

I draw
you draw
we draw

ik teken af
jij tekent af
wij tekenen af
» meer vervoegingen van aftekenen

to attract, to draw, to appeal, to allure {ww.}
aanlokken
bekoren 
toelachen
trekken
aantrekken 
verlekkeren

I draw
you draw
we draw

ik lok aan
jij lokt aan
wij lokken aan
» meer vervoegingen van aanlokken

design, drawing, draught, picture, draw {zn.}
werkje [o]
schets
tekening [v]
draught, bill, draw {zn.}
traite

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Draw a small circle.

Teken een kleine cirkel.

Let the tea draw for ten minutes.

Laat de thee tien minuten trekken.

The game resulted in a draw.

De wedstrijd eindigde in een gelijkspel.

I can draw a map of Brazil perfectly.

Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.

Before, young ones used to ask me to draw them a sheep, now they want me to teach them how to make a commit. Times, they are a-changin'.

Vroeger vroegen de kleintjes me een schaap voor ze te tekenen, nu willen ze dat ik ze leer hoe je een commit doet. Tijden veranderen.


Gerelateerd aan draw

make a stroke - draw a line - streak - pull - extract - excerpt - spoon - bail - equality - parity - attract - make a draught - drag - haul - tug