Vertaling van draw

Inhoud:

Engels
Nederlands
to draw, to make a stroke, to draw a line, to streak {ww.}
trekken
een streep trekken

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

Let the tea draw for ten minutes.
Laat de thee tien minuten trekken.
to draw {ww.}
trekken
uit de schede trekken

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to draw, to pull {ww.}
naar zich toe halen

I draw

to draw {ww.}
trekken

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to draw, to extract, to excerpt, to spoon, to bail {ww.}
hozen
ontlenen
putten
scheppen

I draw
you draw
we draw

ik hoos
jij hoost
wij hozen
» meer vervoegingen van hozen

draw, equality, parity {zn.}
gelijkheid [v]
pariteit [v]
to attract, to draw {ww.}
trekken
aantrekken 
aanhalen 

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to drag, to draw, to pull {ww.}
samentrekken
fronsen

I draw
you draw
we draw

ik trek samen
jij trekt samen
wij trekken samen
» meer vervoegingen van samentrekken

to drag, to draw, to haul, to pull, to tug, to draught, to drawl, to tow, to twitch {ww.}
trekken

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to make a draught, to draw {ww.}
trekken
trasseren

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to attract, to draw, to appeal, to allure {ww.}
trekken
verlekkeren
aantrekken 
toelachen
bekoren 
aanlokken

I draw
you draw
we draw

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to design, to draw {ww.}
tekenen 
aftekenen
trekken
uittekenen

I draw
you draw
we draw

ik teken
jij tekent
wij tekenen
» meer vervoegingen van tekenen

to delineate, to draw, to outline, to contour {ww.}
aftekenen
omlijnen
omtrekken

I draw
you draw
we draw

ik teken af
jij tekent af
wij tekenen af
» meer vervoegingen van aftekenen

design, drawing, draught, picture, draw {zn.}
werkje [o]
schets
tekening [v]
draught, bill, draw {zn.}
traite


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Draw a small circle.

Teken een kleine cirkel.

Let the tea draw for ten minutes.

Laat de thee tien minuten trekken.

The game resulted in a draw.

De wedstrijd eindigde in een gelijkspel.

I can draw a map of Brazil perfectly.

Ik kan perfect een kaart van Brazilië tekenen.

Before, young ones used to ask me to draw them a sheep, now they want me to teach them how to make a commit. Times, they are a-changin'.

Vroeger vroegen de kleintjes me een schaap voor ze te tekenen, nu willen ze dat ik ze leer hoe je een commit doet. Tijden veranderen.


Gerelateerd aan draw

make a stroke - draw a line - streak - pull - extract - excerpt - spoon - bail - equality - parity - attract - drag - haul - tug - draught