Vertaling van game

Inhoud:

Engels
Nederlands
game, performance {zn.}
spel 
The game became exciting.
Het spel werd spannend.
Now let's begin the game.
Laat het spel beginnen!
game, gamey, gamy, gritty, mettlesome, spirited, spunky {bn.}
mank
kreupel
game, plot, secret plan {zn.}
lijn
draad
game, gamey, gamy, gritty, mettlesome, spirited, spunky {bn.}
krakemikkig
krakkemikkig
krikkemikkig
wrak
wrakkig
gammel
game, gamey, gamy, gritty, mettlesome, spirited, spunky {bn.}
bevlogen
geïnspireerd
gedreven
bezield
game {zn.}
wildbraad [o] (het ~)
game {zn.}
spelletje
potje [o] (het ~)
faction, party, side, camp, game, match, round {zn.}
partij [v]
stem 
kamp
competition, contest, match, game {zn.}
wedstrijd 
match
concours [o]
The match didn't take place.
De wedstrijd vond niet plaats.
Tom won the competition.
Tom won de wedstrijd.
game, gamey, gamy, gritty, mettlesome, spirited, spunky {bn.}
stenig
game, gamey, gamy, gritty, mettlesome, spirited, spunky {bn.}
temperamentvol
warmbloedig
game {zn.}
spel [o] (het ~)
I love this game.
Ik hou van dit spel.
What time does the game start?
Wanneer begint het spel?
game, gamey, gamy, gritty, mettlesome, spirited, spunky {bn.}
geanimeerd
game, plot, secret plan {zn.}
intrige [m] (de ~)
kuiperij
samenzwering [v] (de ~)
conspiratie
conjuratie
complot [o] (het ~)
collusie
komplot
game {zn.}
spel
partij [v] (de ~)
He's playing a dangerous game.
Hij speelt een gevaarlijk spel.
catch, game {zn.}
wild
buit [m]
to back, to bet on, to gage, to game, to punt, to stake {ww.}
inleggen

I game
you game
we game

ik leg in
jij legt in
wij leggen in
» meer vervoegingen van inleggen

to back, to bet on, to gage, to game, to punt, to stake {ww.}
inzetten
zetten

I game
you game
we game

ik zet in
jij zet in
wij zetten in
» meer vervoegingen van inzetten

to back, to bet on, to gage, to game, to punt, to stake {ww.}
wegschoppen

I game
you game
we game

ik schop weg
jij schopt weg
wij schoppen weg
» meer vervoegingen van wegschoppenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I love this game.

Ik hou van dit spel.

The game became exciting.

Het spel werd spannend.

Our team won the game.

Ons team heeft de wedstrijd gewonnen.

Now let's begin the game.

Laat het spel beginnen!

Which team won the game?

Welk team heeft de wedstrijd gewonnen?

He's playing a dangerous game.

Hij speelt een gevaarlijk spel.

Which game shall we play next?

Welk spel zullen we nu spelen?

The game resulted in a draw.

De wedstrijd eindigde in een gelijkspel.

We watched a baseball game on television.

We keken een baseball wedstrijd op televisie.

What time does the game start?

Wanneer begint het spel?

Which team will win the game?

Welk team zal de wedstrijd winnen?

He insists on playing another game.

Hij staat erop nog een spel te spelen.

Do you want to go to a ball game?

Zou jij naar een balspel willen gaan?

I'm going to see the baseball game tomorrow.

Ik ga morgen naar de honkbalwedstrijd.

I know that all of this is just a game.

Ik weet dat dit allemaal maar een spel is.