Vertaling van ring

Inhoud:

Engels
Nederlands
to ring, to strum {ww.}
rinkelen met
bellen 
doen rinkelen
tokkelen

I ring
you ring
we ring

ik bel
jij belt
wij bellen
» meer vervoegingen van bellen

ring {zn.}
piste
ring {zn.}
ring [m]
beugel [m]
wal  [m]
The ring was nowhere to be found.
De ring was nergens te vinden.
The ring couldn't be found anywhere.
De ring kon nergens gevonden worden.
to peal, to ring, to clang, to sound, to toll {ww.}
luiden
schalmen
beieren
aflopen 
galmen
kleppen
overgaan

I ring
you ring
we ring

ik luid
jij luidt
wij luiden
» meer vervoegingen van luiden

For whom do the bells toll?
Voor wie luiden de klokken?
to telephone, to ring, to phone {ww.}
bellen 
telefoneren

I ring
you ring
we ring

ik bel
jij belt
wij bellen
» meer vervoegingen van bellen

Where can we make a phone call?
Waar kunnen we telefoneren ?
Where can I do a phone call?
Waar kan ik bellen?
circle, ring, round {zn.}
gezelschap [o]
kring  [m]
jingle, tinkle, chime, clank, ring {zn.}
geklingel [o]
arena, ring {zn.}
piste
kampplaats
arena  [v]
krijt 
strijdperk

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I heard the phone ring.

Ik hoorde de telefoon rinkelen.

The ring was nowhere to be found.

De ring was nergens te vinden.

The ring couldn't be found anywhere.

De ring kon nergens gevonden worden.

He gave me a ring at midnight.

Hij belde me op om middernacht.

It's over between us. Give me back my ring!

Het is uit tussen ons. Geef me mijn ring terug!

Her fiancé gave her a very big ring.

Haar verloofde gaf haar een heel grote ring.

The ring was not to be found anywhere.

De ring was nergens te vinden.

Her ring fell into a river and sank to the bottom.

Haar ring viel in een rivier en zonk naar de bodem.

What color is the far right ring on the Olympic flag?

Welke kleur heeft de uiterst rechtse ring op de Olympische vlag?

If you want to marry me you need to get on your knees and give me a ring.

Als je met me wilt trouwen zul je op de knieën moeten en me een ring moeten geven.

The hand has five fingers: the thumb, the index finger, the middle finger, the ring finger, and the pinky.

De hand heeft vijf vingers: duim, wijsvinger, middelvinger, ringvinger en pink.

Time has no divisions to mark its passage, there is never a thunderstorm or blare of trumpets to announce the beginning of a new month or year. Even when a new century begins it is only we mortals who ring bells and fire off pistols.

Tijd heeft geen onderverdelingen om het verstrijken ervan aan te duiden, er is nooit een onweersbui of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of een nieuw jaar aan te kondigen. Zelfs wanneer er een nieuwe eeuw aanbreekt, zijn alleen wij stervelingen het, die klokken luiden en pistolen afschieten.


Gerelateerd aan ring

strum - peal - clang - sound - toll - telephone - phone - circle - round - jingle - tinkle - chime - clank - arena