Vertaling van improve

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Engels
Nederlands
improve, ameliorate, better, meliorate, amend
wijzigen
verbeteren
corrigeren
emenderen
op een hoger plan brengen
beter worden
amenderen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We hold that economy will soon improve.

Wij stellen dat de economie beter zal worden.

Do you think a little salt would improve the flavor?

Denk je dat een beetje zout de smaak zou verbeteren?

I'd like to study in China to improve the level of my Chinese.

Ik wil graag in China studeren om het niveau van mijn Chinees te verbeteren.

Maybe I should add some sentences without translations too. It’s a very quick way to improve the rating of your language.

Misschien moet ik ook maar eens wat zinnen zonder vertaling toevoegen. Zo kun je heel snel de rating van je taal verbeteren.


Gerelateerd aan improve

ameliorate - better - meliorate - amend