Vertaling van get

Inhoud:

Engels
Nederlands
to get {ww.}
krijgen
verkrijgen 
deelachtig worden

I get
you get
we get

ik krijg
jij krijgt
wij krijgen
» meer vervoegingen van krijgen

Can I get something to eat?
Kan ik iets krijgen om te eten?
I couldn't get in touch with him.
Ik kon geen contact krijgen met hem.
to get, to lead {ww.}
brengen 
voorleiden

I get
you get
we get

ik breng
jij brengt
wij brengen
» meer vervoegingen van brengen

He's talking so loudly that we're going to get in trouble.
He praat zo hard dat hij ons in de problemen gaat brengen.
The police are really good at understanding "Someone stole my credit card and ran up a lot of charges." It's a lot harder to get them to buy into "Someone stole my magic…
De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen
to arise, to commence, to get, to materialize, to start {ww.}
worden 
opkomen
ontstaan

I get
you get
we get

ik word
jij wordt
wij worden
» meer vervoegingen van worden

He'll get well soon.
Hij zal snel beter worden.
It will get warmer and warmer.
Het zal warmer en warmer worden.
to become, to get, to grow, to arise {ww.}
worden 
raken 

I get
you get
we get

ik word
jij wordt
wij worden
» meer vervoegingen van worden

What can I get rid of?
Wat kan ik kwijt raken?
I couldn't get to sleep.
Ik kon niet in slaap raken.
to fetch, to get, to pick up, to bring {ww.}
halen
gaan halen

I get
you get
we get

ik haal
jij haalt
wij halen
» meer vervoegingen van halen

She asked her husband to go and fetch some milk.
Ze vroeg haar man om melk te gaan halen.
Go and fetch Tom.
Ga Tom halen.
to buy, to procure, to get {ww.}
aanschaffen 
zich voorzien van

I get
you get
we get

ik schaf aan
jij schaft aan
wij schaffen aan
» meer vervoegingen van aanschaffen

He wants to get a new dictionary.
Hij wil zich een nieuw woordenboek aanschaffen.
to lay hold of, to pick up, to take, to get {ww.}
nemen 
vatten 
pakken
oprapen
aanvatten

I get
you get
we get

ik neem
jij neemt
wij nemen
» meer vervoegingen van nemen

You've got to take the bull by the horns!
Je moet de koe bij de horens vatten!
You must take the bull by the horns.
Je moet de koe bij de horens vatten.
to cause, to get, to make, to render {ww.}
maken 
laten
doen 
laten doen

I get
you get
we get

ik maak
jij maakt
wij maken
» meer vervoegingen van maken

You can't make me do anything I don't want to do.
Je kan me niets laten doen dat ik niet wil doen.
It's no use pretending to make me believe that I believe things you don't believe!
Het heeft geen zin te doen alsof om mij te laten geloven dat ik dingen geloof die jij niet gelooft!
to buy, to get, to procure, to obtain {ww.}
aanschaffen 

I get
you get
we get

ik schaf aan
jij schaft aan
wij schaffen aan
» meer vervoegingen van aanschaffen

to provide, to deliver, to supply, to procure, to get {ww.}
uitreiken
verschaffen
verstrekken 

I get
you get
we get

ik reik uit
jij reikt uit
wij reiken uit
» meer vervoegingen van uitreiken

to accomplish, to attain, to get, to reach, to achieve, to arrive at {ww.}
bereiken 
behalen 
inhalen
reiken tot

I get
you get
we get

ik bereik
jij bereikt
wij bereiken
» meer vervoegingen van bereiken

to send for, to get, to bring, to fetch {ww.}
betrekken 
halen
laten komen
ontbieden

I get
you get
we get

ik betrek
jij betrekt
wij betrekken
» meer vervoegingen van betrekken

to have, to receive, to get, to catch {ww.}
genieten 
krijgen
ontvangen 
toucheren

I get
you get
we get

ik geniet
jij geniet
wij genieten
» meer vervoegingen van genieten

to acquire, to get, to obtain, to gain, to secure {ww.}
buitmaken
behalen 
verkrijgen 
verwerven

I get
you get
we get

ik maak buit
jij maakt buit
wij maken buit
» meer vervoegingen van buitmaken

to arrive, to get, to end up {ww.}
aankomen 
arriveren 

I get
you get
we get

ik kom aan
jij komt aan
wij komen aan
» meer vervoegingen van aankomen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Get him!

Pak 'm.

Get a life, man.

Zoek een leven, man.

Go get help.

Ga hulp vragen.

He'll get well soon.

Hij zal snel beter worden.

You'll get well soon.

Je zal spoedig genezen.

I get hysterical easily.

Ik word snel hysterisch.

You'll get lost.

Je zult verdwalen.

I don't get it.

Ik begrijp het niet.

I get good grades.

Ik haal goede cijfers.

Get well soon!

Word snel beter!

Don't get angry!

Word niet boos.

Let's get one.

Laten we er één nemen.

Please don't get up.

Alsjeblieft sta niet op.

Let's get out.

Laten we weggaan.

Go get coffee.

Ga koffie halen.


Gerelateerd aan get

lead - arise - commence - materialize - start - become - grow - fetch - pick up - bring - buy - procure - lay hold of - take - cause