Vertaling van get

Inhoud:

Engels
Nederlands
to get {ww.}
deelachtig worden
krijgen
verkrijgen 

I get
you get
we get

ik krijg
jij krijgt
wij krijgen
» meer vervoegingen van krijgen

to get, to lead {ww.}
brengen 
voorleiden

I get
you get
we get

ik breng
jij brengt
wij brengen
» meer vervoegingen van brengen

He's talking so loudly that we're going to get in trouble.
He praat zo hard dat hij ons in de problemen gaat brengen.
The police are really good at understanding "Someone stole my credit card and ran up a lot of charges." It's a lot harder to get them to buy into "Someone stole my magic…
De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen
to cause, to get, to make, to render {ww.}
doen 
laten
laten doen
maken 

I get
you get
we get

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

to buy, to get, to procure, to obtain {ww.}
aanschaffen 

I get
you get
we get

ik schaf aan
jij schaft aan
wij schaffen aan
» meer vervoegingen van aanschaffen

to provide, to deliver, to supply, to procure, to get {ww.}
uitreiken
verschaffen
verstrekken 

I get
you get
we get

ik reik uit
jij reikt uit
wij reiken uit
» meer vervoegingen van uitreiken

to send for, to get, to bring, to fetch {ww.}
betrekken 
halen
laten komen
ontbieden

I get
you get
we get

ik betrek
jij betrekt
wij betrekken
» meer vervoegingen van betrekken

to have, to receive, to get, to catch {ww.}
genieten 
krijgen
ontvangen 
toucheren

I get
you get
we get

ik geniet
jij geniet
wij genieten
» meer vervoegingen van genieten

to acquire, to get, to obtain, to gain, to secure {ww.}
buitmaken
behalen 
verkrijgen 
verwerven

I get
you get
we get

ik maak buit
jij maakt buit
wij maken buit
» meer vervoegingen van buitmaken

to accomplish, to attain, to get, to reach, to achieve, to arrive at {ww.}
bereiken 
inhalen
behalen 
reiken tot

I get
you get
we get

ik bereik
jij bereikt
wij bereiken
» meer vervoegingen van bereiken

You can reach me at this number.
Je kunt me op dit nummer bereiken.
If you take this bus, you will reach the village.
Als ge deze bus neemt, zult ge het dorp bereiken.
to become, to get, to grow, to arise {ww.}
worden 
raken 

I get
you get
we get

ik word
jij wordt
wij worden
» meer vervoegingen van worden

What can I get rid of?
Wat kan ik kwijt raken?
I couldn't get to sleep.
Ik kon niet in slaap raken.
to arise, to commence, to get, to materialize, to start {ww.}
worden 
ontstaan
opkomen

I get
you get
we get

ik word
jij wordt
wij worden
» meer vervoegingen van worden

He'll get well soon.
Hij zal snel beter worden.
It will get warmer and warmer.
Het zal warmer en warmer worden.
to fetch, to get, to pick up, to bring {ww.}
halen
gaan halen

I get
you get
we get

ik haal
jij haalt
wij halen
» meer vervoegingen van halen

She asked her husband to go and fetch some milk.
Ze vroeg haar man om melk te gaan halen.
Go and fetch Tom.
Ga Tom halen.
to lay hold of, to pick up, to take, to get {ww.}
nemen 
pakken
vatten 
aanvatten
oprapen

I get
you get
we get

ik neem
jij neemt
wij nemen
» meer vervoegingen van nemen

You've got to take the bull by the horns!
Je moet de koe bij de horens vatten!
You must take the bull by the horns.
Je moet de koe bij de horens vatten.
to buy, to procure, to get {ww.}
aanschaffen 
zich voorzien van

I get
you get
we get

ik schaf aan
jij schaft aan
wij schaffen aan
» meer vervoegingen van aanschaffen

He wants to get a new dictionary.
Hij wil zich een nieuw woordenboek aanschaffen.
to arrive, to get, to end up {ww.}
aankomen 
arriveren 

I get
you get
we get

ik kom aan
jij komt aan
wij komen aan
» meer vervoegingen van aankomen

The letter will arrive tomorrow.
De brief zal morgen aankomen.
I want to know when my baggage is going to arrive.
Ik wil weten wanneer mijn bagage zal aankomen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Get him!

Pak 'm.

Get a life, man.

Zoek een leven, man.

Go get help.

Ga hulp vragen.

He'll get well soon.

Hij zal snel beter worden.

You'll get well soon.

Je zal spoedig genezen.

I get hysterical easily.

Ik word snel hysterisch.

You'll get lost.

Je zult verdwalen.

I don't get it.

Ik begrijp het niet.

I get good grades.

Ik haal goede cijfers.

Get well soon!

Word snel beter!

Don't get angry!

Word niet boos.

Let's get one.

Laten we er één nemen.

Please don't get up.

Alsjeblieft sta niet op.

Let's get out.

Laten we weggaan.

Go get coffee.

Ga koffie halen.


Gerelateerd aan get

lead - cause - make - render - buy - procure - obtain - provide - deliver - supply - send for - bring - fetch - have - receive