Vertaling van lead

Inhoud:

Engels
Nederlands
lead {zn.}
lood  [o]
Which is heavier, lead or gold?
Wat is zwaarder, lood of goud?
lead {bn.}
loden
to conduct, to direct, to guide, to head, to lead, to drive, to show the way {ww.}
leiden
de weg wijzen
geleiden
rondleiden

I lead
you lead
we lead

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

All roads lead to Rome.
Alle wegen leiden naar Rome.
Many ways lead to Rome.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
to precede, to head, to lead {ww.}
voorlopen
voorafgaan
voorgaan
vooropgaan

I lead
you lead
we lead

ik loop voor
jij loopt voor
wij lopen voor
» meer vervoegingen van voorlopen

to conduct, to guide, to lead, to channel, to wage, to bring, to drive {ww.}
brengen 
leiden
besturen 
geleiden
voeren 

I lead
you lead
we lead

ik breng
jij brengt
wij brengen
» meer vervoegingen van brengen

Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
Wars bring scars.
Oorlogen brengen littekens.
to direct, to guide, to manage, to steer, to conduct, to drive, to head, to lead, to refer {ww.}
besturen 
richten 
dirigeren
mennen
sturen

I lead
you lead
we lead

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
to get, to lead {ww.}
brengen 
voorleiden

I lead
you lead
we lead

ik breng
jij brengt
wij brengen
» meer vervoegingen van brengen

He's talking so loudly that we're going to get in trouble.
He praat zo hard dat hij ons in de problemen gaat brengen.
The police are really good at understanding "Someone stole my credit card and ran up a lot of charges." It's a lot harder to get them to buy into "Someone stole my magic…
De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen
charge, lead, leadership {zn.}
geleide [o]
leiding  [v]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

All roads lead to Rome.

Alle wegen leiden naar Rome.

Many ways lead to Rome.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

Which is heavier, lead or gold?

Wat is zwaarder, lood of goud?

Desperate needs lead to desperate deeds.

Een kat in benauwdheid maakt rare sprongen.

Too much stress can lead to physical disease.

Teveel stress kan tot een handicap leiden.


Gerelateerd aan lead

conduct - direct - guide - head - drive - show the way - precede - channel - wage - bring - manage - steer - refer - get - charge