Vertaling van wage

Inhoud:

Engels
Nederlands
to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
doen 
maken 
uitrichten
aanmaken 
bedrijven 
uitbrengen
uitvoeren 

I wage
you wage
we wage

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

It's better to do nothing than to do something poorly.
Beter niets doen, dan een fout te maken.
Don't make me do it again.
Zorg ervoor dat ik het niet nog eens moet doen.
to conduct, to guide, to lead, to channel, to wage, to bring, to drive {ww.}
brengen 
leiden
besturen 
geleiden
voeren 

I wage
you wage
we wage

ik breng
jij brengt
wij brengen
» meer vervoegingen van brengen

Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
Wars bring scars.
Oorlogen brengen littekens.
salary, wage, wages, pay, remuneration, stipend {zn.}
salaris 
gage [v]
verdienste
loon 
traktement
bezoldiging [v]
wedde
He receives a high salary.
Hij verdient een hoog salaris.
earnings, pay, remuneration, salary, wage {zn.}
remuneratie
earnings, pay, remuneration, salary, wage {zn.}
salaris [o] (het ~)
arbeidsloon [o] (het ~)
loon [o] (het ~)
bezoldiging [v] (de ~)
traktement [o] (het ~)
earnings, pay, remuneration, salary, wage {zn.}
gage [m] (de ~)

Gerelateerd aan wage

act - do - make - perform - carry out - commit - form - reach - render - work - conduct - guide - lead - channel - bringincome - earnings