Vertaling van form

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Engels
Nederlands
form
vormen
form
formulier
form
vorm
gedaante

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Fill out this form, please.

Vul dit formulier in, alsjeblieft.

Sir, please fill out this form.

Meneer, vult u alstublieft dit formulier in.

Attack is the best form of defense.

Aanval is de beste verdediging.

Heat is a form of energy.

Warmte is een vorm van energie.

The plural form of 'person' is 'people', not 'persons'.

Het meervoud van 'person' is 'people', geen 'persons'.

Form a line one meter away from the one in front of you.

Vorm een rij die één meter ver is van de rij voor jou.

Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.

Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die zijn uitgeprobeerd.

There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread.

Er zijn mensen in de wereld die zo'n honger hebben, dat God alleen in de vorm van brood aan hen kan verschijnen.

Here’s my flag for Nynorsk. Because the philosophy of Nynorsk is based on the maximum divergence from Danish, Danish background of the flag is to be replaced with Icelandic, because Icelandic served as inspiration for the language creators. The flag is not rectangular in form, because... Well, that Nynorsk is strange after all.

Hier is mijn vlag voor Nynorsk. Aangezien de ideologie van het Nynorsk gebaseerd is op maximale afwijking van het Deens, wordt de Deense achtergrond van de vlag vervangen door de IJslandse, want de makers van de taal hebben het IJslands als inspiratie gebruikt. De vlag is niet rechthoekig omdat... nou ja, omdat Nynorsk gewoon raar is.

The twelve animals of the Chinese zodiac come from eleven kinds of animals originating in nature, namely the rat, ox, tiger, rabbit, horse, snake, monkey, rooster, dog and pig, as well as the legendary form of the dragon, and are used as a calendar.

De twaalf dieren van de Chinese dierenriem komen van elf diersoorten die in de natuur voorkomen, met name de rat, os, tijger, konijn, slang, paard, aap, haan, hond en varken, en ook de legendarische draak; ze worden als kalender gebruikt.