Vertaling van form

Inhoud:

Engels
Nederlands
to form, to take shape {ww.}
ontstaan
zetten 

I form
you form
we form

ik ontsta
jij ontstaat
wij ontstaan
» meer vervoegingen van ontstaan

to form, to shape, to configure, to fashion, to frame, to mould {ww.}
vormen 
aangaan 
formeren

I form
you form
we form

ik vorm
jij vormt
wij vormen
» meer vervoegingen van vormen

Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.
Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die zijn uitgeprobeerd.
form {zn.}
leerjaar
schooljaar
form, shape, configuration {zn.}
vorm
gedaante [v]
That cloud is in the shape of a fish.
Die wolk heeft de vorm van een vis.
The globe is similar in shape to an orange.
De aardbol heeft dezelfde vorm als een sinaasappel.
to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
doen 
maken 
uitrichten
aanmaken 
bedrijven 
uitbrengen
uitvoeren 

I form
you form
we form

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

It's better to do nothing than to do something poorly.
Beter niets doen, dan een fout te maken.
Don't make me do it again.
Zorg ervoor dat ik het niet nog eens moet doen.
to erect, to establish, to found, to form {ww.}
stichten 
funderen
baseren 
grondvesten
vestigen 

I form
you form
we form

ik sticht
jij sticht
wij stichten
» meer vervoegingen van stichten

class, form {zn.}
klasse  [v]
klas
stand
blank, form {zn.}
formulier  [o]
Fill out this form, please.
Vul dit formulier in, alsjeblieft.
Sir, please fill out this form.
Meneer, vult u alstublieft dit formulier in.
ability, efficiency, form {zn.}
bekwaamheid  [v]
kundigheid [v]
His musical ability was fostered in Vienna.
Zijn muzikale bekwaamheid werd bevorderd in Wenen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Fill out this form, please.

Vul dit formulier in, alsjeblieft.

Sir, please fill out this form.

Meneer, vult u alstublieft dit formulier in.

Attack is the best form of defense.

Aanval is de beste verdediging.

Heat is a form of energy.

Warmte is een vorm van energie.

The plural form of 'person' is 'people', not 'persons'.

Het meervoud van 'person' is 'people', geen 'persons'.

Form a line one meter away from the one in front of you.

Vorm een rij die één meter ver is van de rij voor jou.

Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.

Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die zijn uitgeprobeerd.

There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread.

Er zijn mensen in de wereld die zo'n honger hebben, dat God alleen in de vorm van brood aan hen kan verschijnen.

Here’s my flag for Nynorsk. Because the philosophy of Nynorsk is based on the maximum divergence from Danish, Danish background of the flag is to be replaced with Icelandic, because Icelandic served as inspiration for the language creators. The flag is not rectangular in form, because... Well, that Nynorsk is strange after all.

Hier is mijn vlag voor Nynorsk. Aangezien de ideologie van het Nynorsk gebaseerd is op maximale afwijking van het Deens, wordt de Deense achtergrond van de vlag vervangen door de IJslandse, want de makers van de taal hebben het IJslands als inspiratie gebruikt. De vlag is niet rechthoekig omdat... nou ja, omdat Nynorsk gewoon raar is.

The twelve animals of the Chinese zodiac come from eleven kinds of animals originating in nature, namely the rat, ox, tiger, rabbit, horse, snake, monkey, rooster, dog and pig, as well as the legendary form of the dragon, and are used as a calendar.

De twaalf dieren van de Chinese dierenriem komen van elf diersoorten die in de natuur voorkomen, met name de rat, os, tijger, konijn, slang, paard, aap, haan, hond en varken, en ook de legendarische draak; ze worden als kalender gebruikt.


Gerelateerd aan form

take shape - shape - configure - fashion - frame - mould - configuration - act - do - make - perform - carry out - commit - reach - render