Vertaling van make

Inhoud:

Engels
Nederlands
to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
doen 
maken 
uitrichten
aanmaken 
bedrijven 
uitbrengen
uitvoeren 

I make
you make
we make

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

It's better to do nothing than to do something poorly.
Beter niets doen, dan een fout te maken.
Don't make me do it again.
Zorg ervoor dat ik het niet nog eens moet doen.
to cause, to get, to make, to render {ww.}
maken 
laten
doen 
laten doen

I make
you make
we make

ik maak
jij maakt
wij maken
» meer vervoegingen van maken

You can't make me do anything I don't want to do.
Je kan me niets laten doen dat ik niet wil doen.
It's no use pretending to make me believe that I believe things you don't believe!
Het heeft geen zin te doen alsof om mij te laten geloven dat ik dingen geloof die jij niet gelooft!
to bear down, to make {ww.}
koersen
stevenen
afstevenen

I make
you make
we make

ik koers
jij koerst
wij koersen
» meer vervoegingen van koersen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Make haste.

Schiet op!

You make me happy.

Jij maakt me gelukkig.

This doesn't make sense.

Dit slaat nergens op.

Clothes make the man.

Kleren maken de man.

I'll make you happy.

Ik zal u gelukkig maken.

You make me dream.

Ge doet mij dromen.

Don't make me angry.

Maak me niet boos.

Don't make a noise.

Maak geen lawaai.

What did Jean make?

Wat heeft Jean gemaakt?

Make haste slowly.

Haast je langzaam.

Let's make it brief.

Maak het kort.

You can make it.

Je kunt het!

Soft healers make stinking wounds.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Tom doesn't make much money.

Tom verdient niet veel.

He'll make a good husband.

Hij zal een goede echtgenoot zijn.


Gerelateerd aan make

act - do - perform - carry out - commit - form - reach - render - work - wage - cause - get - bear down