Vertaling van arrive

Inhoud:

Engels
Nederlands
to arrive, to get, to end up {ww.}
aankomen 
arriveren 

I arrive
you arrive
we arrive

ik kom aan
jij komt aan
wij komen aan
» meer vervoegingen van aankomen

The letter will arrive tomorrow.
De brief zal morgen aankomen.
I want to know when my baggage is going to arrive.
Ik wil weten wanneer mijn bagage zal aankomen.
to arrive, to come, to get {ww.}
komen
binnenkomen
aankomen
arriveren

I arrive
you arrive
we arrive

ik kom
jij komt
wij komen
» meer vervoegingen van komen

Might I come in?
Mag ik binnenkomen?
May I come in?
Kan ik binnenkomen?


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Heroes always arrive late.

Helden komen altijd te laat.

The letter will arrive tomorrow.

De brief zal morgen aankomen.

He will arrive at Kyoto tomorrow.

Morgen komt hij aan in Kioto.

Why did you arrive late again?

Waarom ben je alweer te laat?

I will arrive on 23rd of May.

Ik kom op 23 mei.

Betty was the last to arrive.

Betty was de laatste die aankwam.

Please send me a letter as soon as you arrive.

Stuur me alsjeblieft een kaartje zodra je aankomt.

At times the train doesn't arrive on time.

Soms komt de trein niet op tijd.

I want to know when my baggage is going to arrive.

Ik wil weten wanneer mijn bagage zal aankomen.

Because of the storm, we weren't able to arrive at the appointed time.

Door de storm zijn we niet op de voorziene tijd kunnen aankomen.


Gerelateerd aan arrive

get - end up - comedisplace