Vertaling van act

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Engels
Nederlands
act, deed, doing
daad
handeling

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's act like we're foreigners.

Laten we doen alsof we buitenlanders zijn.

We have to act quickly.

We moeten snel handelen.

It was hard for me to act pleasantly to others.

Het was moeilijk voor mij om aangenaam over te komen naar anderen toe.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.


Gerelateerd aan act

deed - doing