Vertaling van do

Inhoud:

Engels
Nederlands
to curl, to do {ww.}
friseren
kappen

I do
you do
we do

ik friseer
jij friseert
wij friseren
» meer vervoegingen van friseren

to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
doen 
maken 
uitrichten
aanmaken 
bedrijven 
uitbrengen
uitvoeren 

I do
you do
we do

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

It's better to do nothing than to do something poorly.
Beter niets doen, dan een fout te maken.
Don't make me do it again.
Zorg ervoor dat ik het niet nog eens moet doen.
to be suitable, to fit, to suit, to be of use, to serve, to do {ww.}
deugen
geschikt zijn

I do
you do
we do

ik deug
jij deugt
wij deugen
» meer vervoegingen van deugen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What do you do?

Wat ben je aan het doen?

Do something!

Doe iets!

What do we do next?

Wat doen we nu?

Do what you have to do.

Doe wat ge moet doen.

What do they want us to do?

Wat willen ze dat we doen?

What do I have to do?

Wat moet ik doen?

What do you do in the afternoon?

Wat doe je 's middags?

What else do you want to do?

Wat wilt je nog meer doen?

What do you want to do?

Wat wil je doen?

How do you do, Mrs. Jones?

Hoe gaat het met u, mevrouw Jones?

Do in Rome as the Romans do.

Als u in Rome bent, doe dan zoals de Romeinen doen.

Why do I have to do it?

Waarom moet ik dat doen?

Why do I have to do that?

Waarom moet ik dit doen?

So what do we do now?

En wat doen we nou?

What do you want me to do?

Wat wil je dat ik doe?


Gerelateerd aan do

curl - act - make - perform - carry out - commit - form - reach - render - work - wage - be suitable - fit - suit - be of use