Vertaling van commit

Inhoud:

Engels
Nederlands
to commit, to invest, to place, to put {ww.}
beleggen

I commit
you commit
we commit

ik beleg
jij belegt
wij beleggen
» meer vervoegingen van beleggen

He can invest a million yen in stocks.
Hij kan een miljoen yen beleggen.
to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
geven
inzetten

I commit
you commit
we commit

ik geef
jij geeft
wij geven
» meer vervoegingen van geven

Cows give milk.
Koeien geven melk.
They give nothing.
Zij geven niets.
to commit, to invest, to place, to put {ww.}
investeren

I commit
you commit
we commit

ik investeer
jij investeert
wij investeren
» meer vervoegingen van investeren

to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
maken 
aanmaken 
bedrijven 
doen 
uitbrengen
uitrichten
uitvoeren 

I commit
you commit
we commit

ik maak
jij maakt
wij maken
» meer vervoegingen van maken

to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
bekleden

I commit
you commit
we commit

ik bekleed
jij bekleedt
wij bekleden
» meer vervoegingen van bekleden

to commit, to perpetrate, to pull {ww.}
plegen
begaan
bedrijven

I commit
you commit
we commit

ik pleeg
jij pleegt
wij plegen
» meer vervoegingen van plegen

She's trying to commit suicide.
Ze probeert zelfmoord te plegen.
He's trying to commit suicide.
Hij probeert zelfmoord te plegen.
to commit, to invest, to place, to put {ww.}
plaatsen
uitzetten

I commit
you commit
we commit

ik plaats
jij plaatst
wij plaatsen
» meer vervoegingen van plaatsen

I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.
Ik kan mijn handpalmen op de vloer plaatsen zonder mijn knieën te buigen.
to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
wijden

I commit
you commit
we commit

ik wijd
jij wijdt
wij wijden
» meer vervoegingen van wijden

to commit, to invest, to place, to put {ww.}
vastzetten
vastleggen

I commit
you commit
we commit

ik zet vast
jij zet vast
wij zetten vast
» meer vervoegingen van vastzetten

to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
toevertrouwen
aanbevelen
bevelen

I commit
you commit
we commit

ik vertrouw toe
jij vertrouwt toe
wij vertrouwen toe
» meer vervoegingen van toevertrouwen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Why do people commit suicide?

Waarom doden mensen zichzelf?

She's trying to commit suicide.

Ze probeert zelfmoord te plegen.

He's trying to commit suicide.

Hij probeert zelfmoord te plegen.

Bill did not commit the crime.

Bill heeft de misdaad niet begaan.

Before, young ones used to ask me to draw them a sheep, now they want me to teach them how to make a commit. Times, they are a-changin'.

Vroeger vroegen de kleintjes me een schaap voor ze te tekenen, nu willen ze dat ik ze leer hoe je een commit doet. Tijden veranderen.


Gerelateerd aan commit

invest - place - put - consecrate - dedicate - devote - give - act - do - make - perform - carry out - form - reach - rendercommit - exert - pass - instal - work - domiciliate - pass on