Vertaling van commit

Inhoud:

Engels
Nederlands
to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
wijden

I commit
you commit
we commit

ik wijd
jij wijdt
wij wijden
» meer vervoegingen van wijden

to commit, to invest, to place, to put {ww.}
plaatsen
uitzetten

I commit
you commit
we commit

ik plaats
jij plaatst
wij plaatsen
» meer vervoegingen van plaatsen

I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.
Ik kan mijn handpalmen op de vloer plaatsen zonder mijn knieën te buigen.
to commit, to invest, to place, to put {ww.}
vastleggen
vastzetten

I commit
you commit
we commit

ik leg vast
jij legt vast
wij leggen vast
» meer vervoegingen van vastleggen

to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
aanbevelen
bevelen
toevertrouwen

I commit
you commit
we commit

ik beveel aan
jij beveelt aan
wij bevelen aan
» meer vervoegingen van aanbevelen

to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
wijden

I commit
you commit
we commit

ik wijd
jij wijdt
wij wijden
» meer vervoegingen van wijden

to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
doen 
maken 
uitvoeren 
uitrichten
uitbrengen
bedrijven 
aanmaken 

I commit
you commit
we commit

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

It's better to do nothing than to do something poorly.
Beter niets doen, dan een fout te maken.
Don't make me do it again.
Zorg ervoor dat ik het niet nog eens moet doen.
to commit, to perpetrate, to pull {ww.}
plegen
begaan
bedrijven

I commit
you commit
we commit

ik pleeg
jij pleegt
wij plegen
» meer vervoegingen van plegen

She's trying to commit suicide.
Ze probeert zelfmoord te plegen.
He's trying to commit suicide.
Hij probeert zelfmoord te plegen.
to commit, to invest, to place, to put {ww.}
beleggen

I commit
you commit
we commit

ik beleg
jij belegt
wij beleggen
» meer vervoegingen van beleggen

He can invest a million yen in stocks.
Hij kan een miljoen yen beleggen.
to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
bekleden

I commit
you commit
we commit

ik bekleed
jij bekleedt
wij bekleden
» meer vervoegingen van bekleden

to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
geven
inzetten

I commit
you commit
we commit

ik geef
jij geeft
wij geven
» meer vervoegingen van geven

to commit, to invest, to place, to put {ww.}
investeren

I commit
you commit
we commit

ik investeer
jij investeert
wij investeren
» meer vervoegingen van investerenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Why do people commit suicide?

Waarom doden mensen zichzelf?

She's trying to commit suicide.

Ze probeert zelfmoord te plegen.

He's trying to commit suicide.

Hij probeert zelfmoord te plegen.

Bill did not commit the crime.

Bill heeft de misdaad niet begaan.

Before, young ones used to ask me to draw them a sheep, now they want me to teach them how to make a commit. Times, they are a-changin'.

Vroeger vroegen de kleintjes me een schaap voor ze te tekenen, nu willen ze dat ik ze leer hoe je een commit doet. Tijden veranderen.


Gerelateerd aan commit

consecrate - dedicate - devote - give - invest - place - put - act - do - make - perform - carry out - form - reach - renderwork - domiciliate - commit - pass on - instal - exert - pass