Vertaling van render

Inhoud:

Engels
Nederlands
to render, to reproduce {ww.}
weergeven
reproduceren

I render
you render
we render

ik geef weer
jij geeft weer
wij geven weer
» meer vervoegingen van weergeven

to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
doen 
maken 
uitvoeren 
uitrichten
uitbrengen
bedrijven 
aanmaken 

I render
you render
we render

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

It's better to do nothing than to do something poorly.
Beter niets doen, dan een fout te maken.
Don't make me do it again.
Zorg ervoor dat ik het niet nog eens moet doen.
to cause, to get, to make, to render {ww.}
maken 
laten
doen 
laten doen

I render
you render
we render

ik maak
jij maakt
wij maken
» meer vervoegingen van maken

You can't make me do anything I don't want to do.
Je kan me niets laten doen dat ik niet wil doen.
It's no use pretending to make me believe that I believe things you don't believe!
Het heeft geen zin te doen alsof om mij te laten geloven dat ik dingen geloof die jij niet gelooft!
to introduce, to present, to offer, to perform, to play, to reenact, to render, to depict, to represent, to constitute {ww.}
spelen 
voorstellen
aanbieden 
vertonen
presenteren
indienen

I render
you render
we render

ik speel
jij speelt
wij spelen
» meer vervoegingen van spelen

I can play Chopin.
Ik kan Chopin spelen.
Children play with toys.
Kinderen spelen met speelgoed.
to give back, to return, to restore, to yield, to render {ww.}
teruggeven 
weergeven
vergelden
reproduceren
hergeven

I render
you render
we render

ik geef terug
jij geeft terug
wij geven terug
» meer vervoegingen van teruggeven

I will return the book as soon as I can.
Ik zal het boek teruggeven zodra ik kan.


Gerelateerd aan render

reproduce - act - do - make - perform - carry out - commit - form - reach - work - wage - cause - get - introduce - present