Vertaling van render

Inhoud:

Engels
Nederlands
to render, to reproduce {ww.}
reproduceren
weergeven

I render
you render
we render

ik reproduceer
jij reproduceert
wij reproduceren
» meer vervoegingen van reproduceren

to give back, to return, to restore, to yield, to render {ww.}
teruggeven 
vergelden
reproduceren
hergeven
weergeven

I render
you render
we render

ik geef terug
jij geeft terug
wij geven terug
» meer vervoegingen van teruggeven

I will return the book as soon as I can.
Ik zal het boek teruggeven zodra ik kan.
to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
doen 
maken 
uitrichten
aanmaken 
bedrijven 
uitbrengen
uitvoeren 

I render
you render
we render

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

It's better to do nothing than to do something poorly.
Beter niets doen, dan een fout te maken.
Don't make me do it again.
Zorg ervoor dat ik het niet nog eens moet doen.
to cause, to get, to make, to render {ww.}
maken 
laten
doen 
laten doen

I render
you render
we render

ik maak
jij maakt
wij maken
» meer vervoegingen van maken

You can't make me do anything I don't want to do.
Je kan me niets laten doen dat ik niet wil doen.
It's no use pretending to make me believe that I believe things you don't believe!
Het heeft geen zin te doen alsof om mij te laten geloven dat ik dingen geloof die jij niet gelooft!
to introduce, to present, to offer, to perform, to play, to reenact, to render, to depict, to represent, to constitute {ww.}
spelen 
voorstellen
aanbieden 
presenteren
indienen
vertonen

I render
you render
we render

ik speel
jij speelt
wij spelen
» meer vervoegingen van spelen

I can play Chopin.
Ik kan Chopin spelen.
Children play with toys.
Kinderen spelen met speelgoed.

Gerelateerd aan render

reproduce - give back - return - restore - yield - act - do - make - perform - carry out - commit - form - reach - work - wage