Vertaling van shape

Inhoud:

Engels
Nederlands
to form, to shape, to configure, to fashion, to frame, to mould {ww.}
vormen 
aangaan 
formeren
Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.
Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die zijn uitgeprobeerd.
form, shape, configuration {zn.}
vorm
gedaante [v]
That cloud is in the shape of a fish.
Die wolk heeft de vorm van een vis.
The globe is similar in shape to an orange.
De aardbol heeft dezelfde vorm als een sinaasappel.
to affect, to influence, to act, to impinge, to shape, to sway {ww.}
beïnvloeden
invloed hebben op

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You're in better shape than I am.

Je bent in een betere conditie dan ik.

Barn's heating is in bad shape, comes the milk in cubic shape.

Valt in de stal de verwarming uit, dan komt de melk in blokjes eruit.

That cloud is in the shape of a fish.

Die wolk heeft de vorm van een vis.

The globe is similar in shape to an orange.

De aardbol heeft dezelfde vorm als een sinaasappel.

Each molecule in our body has a unique shape.

Ieder molecuul in ons lichaam heeft een unieke vorm.

If the world weren't in the shape it is now, I could trust anyone.

Als de wereld niet was zoals ze is, zou ik iedereen kunnen vertrouwen.

When in the barn the heating fails, cubic shape the milk yield takes.

Valt in de stal de verwarming uit, dan komt de melk in blokjes eruit.

They used math to calculate the shape of the universe immediately before and after the Big Bang.

Ze hebben wiskunde gebruikt om de vorm van het universum vlak voor en na de oerknal te berekenen.


Gerelateerd aan shape

form - configure - fashion - frame - mould - configuration - affect - influence - act - impinge - sway