Vertaling van shape

Inhoud:

Engels
Nederlands
to affect, to influence, to act, to impinge, to shape, to sway {ww.}
invloed hebben op
beïnvloeden
form, shape, configuration {zn.}
vorm
gedaante [v]
That cloud is in the shape of a fish.
Die wolk heeft de vorm van een vis.
The globe is similar in shape to an orange.
De aardbol heeft dezelfde vorm als een sinaasappel.
to form, to shape, to configure, to fashion, to frame, to mould {ww.}
vormen 
formeren
aangaan 
Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.
Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die zijn uitgeprobeerd.
cast, form, shape {zn.}
vormen
to form, to shape {ww.}
vormen
configuration, conformation, contour, form, shape {zn.}
profieltekening
form, shape {zn.}
vorm [m] (de ~)
Each molecule in our body has a unique shape.
Ieder molecuul in ons lichaam heeft een unieke vorm.
Heat is a form of energy.
Warmte is een vorm van energie.
to determine, to influence, to mold, to regulate, to shape {ww.}
determineren
anatomy, bod, build, chassis, figure, flesh, form, frame, human body, material body, physical body, physique, shape, soma {zn.}
vlees [o] (het ~)
cast, form, shape {zn.}
gedaante [m] (de ~)
cast, form, shape {zn.}
verschijningsvorm [m] (de ~)
to forge, to form, to mold, to mould, to shape, to work {ww.}
vormen
formeren
to form, to shape {ww.}
uitmaken
form, shape {zn.}
kisting
configuration, conformation, contour, form, shape {zn.}
hoogtelijn [m] (de ~)
to forge, to form, to mold, to mould, to shape, to work {ww.}
kneden


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You're in better shape than I am.

Je bent in een betere conditie dan ik.

Barn's heating is in bad shape, comes the milk in cubic shape.

Valt in de stal de verwarming uit, dan komt de melk in blokjes eruit.

That cloud is in the shape of a fish.

Die wolk heeft de vorm van een vis.

The globe is similar in shape to an orange.

De aardbol heeft dezelfde vorm als een sinaasappel.

Each molecule in our body has a unique shape.

Ieder molecuul in ons lichaam heeft een unieke vorm.

If the world weren't in the shape it is now, I could trust anyone.

Als de wereld niet was zoals ze is, zou ik iedereen kunnen vertrouwen.

When in the barn the heating fails, cubic shape the milk yield takes.

Valt in de stal de verwarming uit, dan komt de melk in blokjes eruit.

They used math to calculate the shape of the universe immediately before and after the Big Bang.

Ze hebben wiskunde gebruikt om de vorm van het universum vlak voor en na de oerknal te berekenen.


Gerelateerd aan shape

affect - influence - act - impinge - sway - form - configuration - configure - fashion - frame - mould - cast - conformation - contour - determinebe - process - portrait - characteristic - measure - body - cast - form - cause - abuse - perpendicular