Vertaling van cast

Inhoud:

Engels
Nederlands
to cast, to found {ww.}

gieten

I cast
you cast
we cast

ik giet
jij giet
wij gieten
» meer vervoegingen van gieten

to cast, to shed, to unseat {ww.}
uit het zadel lichten
uit het zadel werpen
afwerpen

I cast
you cast
we cast

ik werp af
jij werpt af
wij werpen af
» meer vervoegingen van afwerpen

to cast, to mould {ww.}
afgieten
gieten

I cast
you cast
we cast

ik giet af
jij giet af
wij gieten af
» meer vervoegingen van afgieten

cast {zn.}
gegoten voorwerp [o]
afgietsel  [o]
to cast, to mold, to mould {ww.}
gieten
gegoten
afgieten

I cast
you cast
we cast

ik giet
jij giet
wij gieten
» meer vervoegingen van gieten

to cast, to drift, to ramble, to range, to roam, to roll, to rove, to stray, to swan, to tramp, to vagabond, to wander {ww.}
dolen
dwalen
ronddolen
rondtrekken
zwalken
rondzwerven
zwerven

I cast
you cast
we cast

ik dool
jij doolt
wij dolen
» meer vervoegingen van dolen

to cast, to draw {ww.}
trekken

I cast
you cast
we cast

ik trek
jij trekt
wij trekken
» meer vervoegingen van trekken

to cast, to draw {ww.}
uitloten

I cast
you cast
we cast

ik loot uit
jij loot uit
wij loten uit
» meer vervoegingen van uitloten

to cast, to drift, to ramble, to range, to roam, to roll, to rove, to stray, to swan, to tramp, to vagabond, to wander {ww.}
doorslenteren

I cast
you cast
we cast

ik slenter door
jij slentert door
wij slenteren door
» meer vervoegingen van doorslenteren

to cast, to drift, to ramble, to range, to roam, to roll, to rove, to stray, to swan, to tramp, to vagabond, to wander {ww.}
dwalen
dolen
omdolen
ronddwalen

I cast
you cast
we cast

ik dwaal
jij dwaalt
wij dwalen
» meer vervoegingen van dwalen

to cast, to couch, to frame, to put, to redact {ww.}
inkleden
brengen

I cast
you cast
we cast

ik kleed in
jij kleedt in
wij kleden in
» meer vervoegingen van inkleden

to cast, to hurl, to hurtle {ww.}
inkwakken

I cast
you cast
we cast

ik kwak in
jij kwakt in
wij kwakken in
» meer vervoegingen van inkwakken

to throw, to cast, to pitch, to toss {ww.}
werpen 
keilen
uitspelen
gooien 

I cast
you cast
we cast

ik werp
jij werpt
wij werpen
» meer vervoegingen van werpen

to cast, to drift, to ramble, to range, to roam, to roll, to rove, to stray, to swan, to tramp, to vagabond, to wander {ww.}
opkruien

I cast
you cast
we cast

ik krui op
jij kruit op
wij kruien op
» meer vervoegingen van opkruien

to cast, to drift, to ramble, to range, to roam, to roll, to rove, to stray, to swan, to tramp, to vagabond, to wander {ww.}
opkruien

I cast
you cast
we cast

ik krui op
jij kruit op
wij kruien op
» meer vervoegingen van opkruien

to cast, to cast off, to drop, to shake off, to shed, to throw, to throw away, to throw off {ww.}
losschudden

I cast
you cast
we cast

ik schud los
jij schudt los
wij schudden los
» meer vervoegingen van losschudden

to cast, to draw {ww.}
loten

I cast
you cast
we cast

ik loot
jij loot
wij loten
» meer vervoegingen van loten

to cast, to hurl, to hurtle {ww.}
smakken

I cast
you cast
we cast

ik smak
jij smakt
wij smakken
» meer vervoegingen van smakken

to cast, to cast off, to drop, to shake off, to shed, to throw, to throw away, to throw off {ww.}
afdanken

I cast
you cast
we cast

ik dank af
jij dankt af
wij danken af
» meer vervoegingen van afdanken

to cast, to couch, to frame, to put, to redact {ww.}
koetsen

I cast
you cast
we cast

ik koets
jij koetst
wij koetsen
» meer vervoegingen van koetsen

to cast, to drift, to ramble, to range, to roam, to roll, to rove, to stray, to swan, to tramp, to vagabond, to wander {ww.}
toewuiven
toezwaaien

I cast
you cast
we cast

ik wuif toe
jij wuift toe
wij wuiven toe
» meer vervoegingen van toewuiven

to cast, to drift, to ramble, to range, to roam, to roll, to rove, to stray, to swan, to tramp, to vagabond, to wander {ww.}
verdwalen
afdwalen

I cast
you cast
we cast

ik verdwaal
jij verdwaalt
wij verdwalen
» meer vervoegingen van verdwalen

to cast, to cast off, to drop, to shake off, to shed, to throw, to throw away, to throw off {ww.}
losschudden

I cast
you cast
we cast

ik schud los
jij schudt los
wij schudden los
» meer vervoegingen van losschudden

to cast, to cast off, to drop, to shake off, to shed, to throw, to throw away, to throw off {ww.}
afschudden

I cast
you cast
we cast

ik schud af
jij schudt af
wij schudden af
» meer vervoegingen van afschudden

to cast, to cast off, to drop, to shake off, to shed, to throw, to throw away, to throw off {ww.}
wegwerpen
wegsmijten
wegkeilen
wegkieperen
weggooien

I cast
you cast
we cast

ik werp weg
jij werpt weg
wij werpen weg
» meer vervoegingen van wegwerpen

to cast, to drift, to ramble, to range, to roam, to roll, to rove, to stray, to swan, to tramp, to vagabond, to wander {ww.}
landlopen

I cast

to cast, to drift, to ramble, to range, to roam, to roll, to rove, to stray, to swan, to tramp, to vagabond, to wander {ww.}
verdwalen
verdolen
verdwaald

I cast
you cast
we cast

ik verdwaal
jij verdwaalt
wij verdwalen
» meer vervoegingen van verdwalen

to cast, to draw {ww.}
loten

I cast
you cast
we cast

ik loot
jij loot
wij loten
» meer vervoegingen van loten

to cast, to couch, to frame, to put, to redact {ww.}
inlijsten
encadreren
lijsten

I cast
you cast
we cast

ik lijst in
jij lijst in
wij lijsten in
» meer vervoegingen van inlijsten

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
balen

I cast
you cast
we cast

ik baal
jij baalt
wij balen
» meer vervoegingen van balen

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
omhoogslaan

I cast
you cast
we cast

ik sla omhoog
jij slaat omhoog
wij slaan omhoog
» meer vervoegingen van omhoogslaan

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
uitkotsen

I cast
you cast
we cast

ik kots uit
jij kotst uit
wij kotsen uit
» meer vervoegingen van uitkotsen

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
omhooggooien

I cast

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
uitbraken

I cast
you cast
we cast

ik braak uit
jij braakt uit
wij braken uit
» meer vervoegingen van uitbraken

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
casten

I cast
you cast
we cast

ik cast
jij cast
wij casten
» meer vervoegingen van casten

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
uitkotsen
uitschijten
uitkakken

I cast
you cast
we cast

ik kots uit
jij kotst uit
wij kotsen uit
» meer vervoegingen van uitkotsen

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
uitwerpen
uitgooien

I cast
you cast
we cast

ik werp uit
jij werpt uit
wij werpen uit
» meer vervoegingen van uitwerpen

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
terugstromen
terugvloeien

they cast

zij stromen terug
» meer vervoegingen van terugstromen

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
leegstromen

I cast
you cast
we cast

ik stroom leeg
jij stroomt leeg
wij stromen leeg
» meer vervoegingen van leegstromen

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
uitbraken

I cast
you cast
we cast

ik braak uit
jij braakt uit
wij braken uit
» meer vervoegingen van uitbraken

to barf, to be sick, to cast, to cat, to chuck, to disgorge, to honk, to puke, to purge, to regorge, to regurgitate, to retch, to sick, to spew, to spue, to throw up, to upchuck, to vomit, to vomit up {ww.}
braken
kotsen
vomeren
spuwen
overgeven
spugen

I cast
you cast
we cast

ik braak
jij braakt
wij braken
» meer vervoegingen van braken


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The die is cast.

De dobbelsteen is gegooid.

"Well..." sighed Dima, then turned to the shopkeeper and cast her a murderous glance. "I guess I have no choice now..."

"Nou..." zuchtte Dima, keerde zich vervolgens naar de verkoopster en wierp haar een moordzuchtige blik toe, "ik geloof dat ik nu geen keus heb..."