Vertaling van course

Inhoud:

Engels
Nederlands
course, length, space, span, time {zn.}
duur  [m]
tijdsduur
course {zn.}
golfbaan
Is there a golf course near here?
Is er een golfbaan in de buurt?
course {zn.}
stage [v]
course {zn.}
gang  [m]
course, route {zn.}
tracé
koers
route
traject 
course, race-course, running track, track, race-track, runway {zn.}
baan  [v]
parcours
to course, to feed, to flow, to run {ww.}
vervloeien

they course

zij vervloeien
» meer vervoegingen van vervloeien

to course, to feed, to flow, to run {ww.}
stromen

they course

zij stromen
» meer vervoegingen van stromen

road, route, way, course, passage, path, pathway {zn.}
weg  [m]
baan  [v]
route [v]
There is frost on the road.
Er is ijzel op de baan.
The road is long.
De weg is lang.
dish, platter, plate, course {zn.}
schaal [v]
schotel  [m]
track, course {zn.}
baan  [v]
spoor

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Of course, you may.

Natuurlijk mag dat.

Of course, he is right.

Natuurlijk, hij heeft gelijk.

Of course I will go.

Natuurlijk ga ik.

Is there a golf course near here?

Is er een golfbaan in de buurt?

In the course of the twentieth century all this changed.

In de loop van de twintigste eeuw is dit alles veranderd.

"I'm in an Armani store buying a suit, of course," Dima replied.

"Ik ben in een Armaniwinkel een pak aan het kopen, natuurlijk," antwoordde Dima.

This year we offer the same language course as last year.

Dit jaar bieden we dezelfde taalcursus aan als vorig jaar.

Of course I remember you, we used to be best friends when we went at elementary school!

Natuurlijk ken ik je nog, we waren beste vrienden op de basisschool!

Of course he thought it was a joke and let it slide with a "hm?" but he was seriously annoyed. (I mean, just don't say things like that even as a joke!)

Natuurlijk dacht hij dat het een grap was en wimpelde hij het voorbij met een "hm?" maar hij zat er erg mee verveeld. (Ik bedoel, zulke dingen zeg je niet ook al is het bedoeld als grap!)


Gerelateerd aan course

length - space - span - time - route - race-course - running track - track - race-track - runway - feed - flow - run - road - wayflow - go away - move