Vertaling van space

Inhoud:

Engels
Nederlands
to space {ww.}
spatiëren
cosmos, space {zn.}
heelal 
kosmos
Space is full of mystery.
Het heelal is vol geheimen.
to space {ww.}
spatiëring
space {zn.}
zitplaats [m] (de ~)
to space {ww.}
spatiëren
course, length, space, span, time {zn.}
duur  [m]
tijdsduur
room, space {zn.}
bestek  [o]
speling [v]
ruimte
wereldruim
distance, space {zn.}
interval [o] (het ~)
infinite, space {zn.}
ruimte [v] (de ~)
He stepped into my space.
Hij stapte naar mijn ruimte.
There is no air in space.
Er is geen lucht in de ruimte.
outer space, space {zn.}
alreeds
bereids
al
blank, space {zn.}
spatie [v] (de ~)
blank space, place, space {zn.}
spatie
blank space, place, space {zn.}
speelruimte


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Space is full of mystery.

Het heelal is vol geheimen.

He stepped into my space.

Hij stapte naar mijn ruimte.

From space, the earth looks quite small.

Vanuit de ruimte lijkt de Aarde tamelijk klein.

Leave more space between the lines.

Laat meer afstand tussen de regels.

Is there space for another person?

Is er ruimte voor nog iemand?

There is no air in space.

Er is geen lucht in de ruimte.

There isn't enough space here for forty people.

Er is hier niet genoeg ruimte voor veertig mensen.

Ultimately, space flight will be beneficial to all mankind.

Uiteindelijk zal ruimtevaart voor de gehele mensheid voordelig zijn.

My dream is to travel in a space shuttle.

Mijn droom is om in een spaceshuttle te reizen.

The crew prepared for the voyage to outer space.

De bemanning bereide zich voor op de reis naar de ruimte.

There's not enough space here for 40 people.

Er is hier niet genoeg ruimte voor veertig mensen.

How do you find food in outer space?

Hoe vind je eten in de ruimte?

Centuries later, there were more humans in outer space than there were on Earth.

Eeuwen later waren er meer mensen in de ruimte dan er op Aarde waren.

The crew is busy preparing for the voyage into outer space.

De bemanning is hard bezig met de voorbereidingen voor de ruimtereis.

The surface of a balloon is not an Euclidean space, and therefore does not follow the rules of Euclidean geometry.

Het oppervlak van een ballon is geen Euclidische ruimte, en volgt daarom niet de regels van de Euclidische meetkunde.


Gerelateerd aan space

cosmos - course - length - span - time - room - distance - infinite - outer space - blank - blank space - placeemplacement - place - apply - cater - interim - opening - gap - elbow room