Vertaling van distance

Inhoud:

Engels
Nederlands
distance {zn.}
afstand [m]
distantie [v]
That's an amazing distance, isn't it?
Dat is een ongelofelijke afstand, nietwaar?
Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.
Gezien vanaf een afstand, ziet de rots eruit als een gehurkte menselijke figuur.
distance, way {zn.}
afstand [m]
end [o]
eind  [o]
Your intelligence is as vast as the distance between Bombay and Mumbai.
Jouw intelligentie is precies zo groot als de afstand tussen Bombay en Mumbai.
to distance, to outdistance, to outstrip {ww.}
distantiëren
distance, space {zn.}
interval [o] (het ~)
distance {zn.}
verte [v] (de ~)
I saw a house in the distance.
Ik zag een huis in de verte.
Viewed from a distance, the island looked like a cloud.
Vanuit de verte gezien zag het eiland eruit als een wolk.
distance {zn.}
afstand [m] (de ~)
verwijdering [v] (de ~)
distantie [v] (de ~)
distance {zn.}
weglengte


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

That's an amazing distance, isn't it?

Dat is een ongelofelijke afstand, nietwaar?

Seen from a distance, she's a beauty.

Van ver bekeken is ze een schoonheid.

I saw a house in the distance.

Ik zag een huis in de verte.

Viewed from a distance, the island looked like a cloud.

Vanuit de verte gezien zag het eiland eruit als een wolk.

Seen from a distance, the hill looks like an elephant.

Vanuit de verte gezien ziet de heuvel eruit als een olifant.

Seen from a distance, it looked like a human face.

Vanuit de verte gezien zag het eruit als een menselijk gezicht.

Seen from a distance, it looks like a ball.

Van ver gezien lijkt het op een bal.

Is it within walking distance?

Is het te lopen?

We could see the lights of the town in the distance.

We konden de lichten van de stad in de verte zien.

In the distance I hear the sound of softly murmuring roads.

In de verte hoor ik het geluid van zacht ruizende wegen.

Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.

Gezien vanaf een afstand, ziet de rots eruit als een gehurkte menselijke figuur.

Your intelligence is as vast as the distance between Bombay and Mumbai.

Jouw intelligentie is precies zo groot als de afstand tussen Bombay en Mumbai.


Gerelateerd aan distance

way - outdistance - outstrip - spacesay - interim - place - elbow room - length