Vertaling van room

Inhoud:

Engels
Nederlands
room, space {zn.}
ruimte
wereldruim
speling [v]
bestek  [o]
He stepped into my space.
Hij stapte naar mijn ruimte.
There is no air in space.
Er is geen lucht in de ruimte.
room {zn.}
kamer [m] (de ~)
plaats [m] (de ~)
The room was warm.
De kamer was warm.
Mr. Johnson's room was a large room.
De kamer van Mr. Johnson was een grote kamer.
chamber, room, ward {zn.}
kamer  [v]
vertrek  [o]
lokaal  [o]
Room for rent.
Kamer te huur.
He left the room.
Hij verliet de kamer.
to board, to room {ww.}
inwonen

I room
you room
we room

ik woon in
jij woont in
wij wonen in
» meer vervoegingen van inwonen

elbow room, room, way {zn.}
ruimte [v] (de ~)
In this room there are over 50 tables.
In deze ruimte zijn er meer dan 50 tafels.
I couldn't take my eyes off of you from the minute I entered this room.
Vanaf het moment dat ik deze ruimte binnenkwam, heb ik mijn ogen niet van je af kunnen houden.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Mr. Johnson's room was a large room.

De kamer van Mr. Johnson was een grote kamer.

The room was warm.

De kamer was warm.

Mayuko entered the room.

Mayuko kwam de kamer binnen.

He entered his room.

Hij ging zijn kamer binnen.

My room faces east.

Mijn kamer kijkt uit op het oosten.

My room key, please.

Mijn kamersleutel graag.

Room for rent.

Kamer te huur.

Let's clean our room.

Laten we onze kamer kuisen.

He entered the room.

Hij kwam de kamer binnen.

He left the room.

Hij verliet de kamer.

This room is large enough.

Deze kamer is groot genoeg.

Her room has red walls.

Haar kamer heeft rode muren.

He looked around the room.

Hij keek de kamer rond.

John ran into the room.

John liep de kamer in.

My room number is 5.

Het nummer van mijn kamer is 5.


Gerelateerd aan room

space - chamber - ward - board - elbow room - waystate