Vertaling van experience

Inhoud:

Engels
Nederlands
to experience, to live through, to survive, to undergo, to weather {ww.}
doormaken
beleven 
doorleven
ondergaan

I experience
you experience
we experience

ik maak door
jij maakt door
wij maken door
» meer vervoegingen van doormaken

experience {zn.}
lotgeval
belevenis  [v]
wederwaardigheid [v]
wedervaren
experience {zn.}
ervaring  [v]
belevenis  [v]
ondervinding [v]
Tom lacks experience.
Tom heeft geen ervaring.
Experience is the best teacher.
Ervaring is de beste leermeester.
experience {zn.}
ervaring 
ervarenheid [v]
zaakkennis [v]
Please write about your real experience.
Schrijf alstublieft over uw echte ervaring.
He has long experience in teaching.
Hij heeft een lange ervaring in lesgeven.
to experience, to go through, to see {ww.}
doorleven

I experience
you experience
we experience

ik doorleef
jij doorleeft
wij doorleven
» meer vervoegingen van doorleven

to experience, to feel {ww.}
voelen

I experience
you experience
we experience

ik voel
jij voelt
wij voelen
» meer vervoegingen van voelen

If you take medicine, you will feel better.
Ge zult u beter voelen als ge dit medicament neemt.
How can I feel relaxed, with you watching me like that?
Hoe kan ik me ontspannen voelen, als jij zo naar mij kijkt.
to experience, to go through, to see {ww.}
beleven
meemaken

I experience
you experience
we experience

ik beleef
jij beleeft
wij beleven
» meer vervoegingen van beleven

to go through, to live to see, to encounter, to experience, to undergo {ww.}
ervaren 
beleven 
doormaken
ondervinden

I experience
you experience
we experience

ik ervaar
jij ervaart
wij ervaren
» meer vervoegingen van ervaren


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Tom lacks experience.

Tom heeft geen ervaring.

Experience is the best teacher.

Ervaring is de beste leermeester.

Please write about your real experience.

Schrijf alstublieft over uw echte ervaring.

He has long experience in teaching.

Hij heeft een lange ervaring in lesgeven.

We learn from experience that men never learn anything from experience.

We leren uit ervaring dat mensen nooit iets leren uit ervaring.

The story is based on his own experience.

Dit verhaal is gebaseerd op zijn eigen ervaring.

In judging his work, you should make allowances for his lack of experience.

Als ge over zijn werk oordeelt, denk dan ook aan zijn gebrek aan ervaring.

"Sleeping in a dumpster, huh?" Al-Sayib asked. "That must have been a smelly experience."

"In een vuilcontainer slapen, hmm?" vroeg Al-Sayib. "Dat zal wel een stinkende gewaarwording geweest zijn."

Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh?

Omdat we van jullie houden, zijn we Tatoeba aan het updaten om jullie een betere gebruikerservaring te geven. Zien jullie wel? We houden van jullie, hè?


Gerelateerd aan experience

live through - survive - undergo - weather - go through - see - feel - live to see - encounterexperience - feel - come about