Vertaling van experience

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Engels
Nederlands
experience
ervaring

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Tom lacks experience.

Tom heeft geen ervaring.

Experience is the best teacher.

Ervaring is de beste leermeester.

Please write about your real experience.

Schrijf alstublieft over uw echte ervaring.

He has long experience in teaching.

Hij heeft een lange ervaring in lesgeven.

We learn from experience that men never learn anything from experience.

We leren uit ervaring dat mensen nooit iets leren uit ervaring.

The story is based on his own experience.

Dit verhaal is gebaseerd op zijn eigen ervaring.

In judging his work, you should make allowances for his lack of experience.

Als ge over zijn werk oordeelt, denk dan ook aan zijn gebrek aan ervaring.

"Sleeping in a dumpster, huh?" Al-Sayib asked. "That must have been a smelly experience."

"In een vuilcontainer slapen, hmm?" vroeg Al-Sayib. "Dat zal wel een stinkende gewaarwording geweest zijn."

Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh?

Omdat we van jullie houden, zijn we Tatoeba aan het updaten om jullie een betere gebruikerservaring te geven. Zien jullie wel? We houden van jullie, hè?