Vertaling van feel

Inhoud:

Engels
Nederlands
to feel {ww.}
zich voelen
to feel, to grope {ww.}
aftasten

I feel
you feel
we feel

ik tast af
jij tast af
wij tasten af
» meer vervoegingen van aftasten

to feel, to grope, to finger, to touch {ww.}
voelen 
bevoelen
betasten 
tasten 

I feel
you feel
we feel

ik voel
jij voelt
wij voelen
» meer vervoegingen van voelen

If you take medicine, you will feel better.
Ge zult u beter voelen als ge dit medicament neemt.
How can I feel relaxed, with you watching me like that?
Hoe kan ik me ontspannen voelen, als jij zo naar mij kijkt.
to feel, to sense {ww.}
voelen 
gevoelen
aanvoelen
gewaarworden

I feel
you feel
we feel

ik voel
jij voelt
wij voelen
» meer vervoegingen van voelen

I don't know what to say to make you feel better.
Ik weet niet wat te zeggen opdat je je beter zou voelen.
feel, feeling, sensation, sense {zn.}
gevoel 
She sang her sweet song with feeling.
Ze zong haar mooie lied met gevoel.
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.
"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.
to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
vinden 
geloven
achten 
van mening zijn 

I feel
you feel
we feel

ik vind
jij vindt
wij vinden
» meer vervoegingen van vinden

To see is to believe.
Eerst zien, dan geloven.
We think Venice a fascinating city.
Wij vinden Venetië een fascinerende stad.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I feel good today.

Vandaag gaat het mij goed.

I feel flattered.

Ik voel me gevleid.

Don't you feel cold?

Hebt ge het niet koud?

I feel relieved.

Ik voel mij opgelucht.

I feel better today.

Ik voel me beter vandaag.

How do you feel?

Hoe voel je je?

I feel guilty.

Ik voel me schuldig.

I feel cold.

Ik heb het koud.

I feel for you.

Ik heb met je te doen.

I feel tired.

Ik voel me moe.

Do you feel sick?

Voel je je ziek?

Tom doesn't feel like eating.

Tom heeft geen zin in eten.

I feel sorry for her.

Ik heb medelijden met haar.

I feel much better already.

Ik voel mij al veel beter.

I understand how you feel.

Ik begrijp hoe je je voelt.


Gerelateerd aan feel

grope - finger - touch - sense - feeling - sensation - deem - opine - think - account - hold - reckon - see