Vertaling van feeling

Inhoud:

Engels
Nederlands
feeling, touch {zn.}
gevoel 
She sang her sweet song with feeling.
Ze zong haar mooie lied met gevoel.
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.
"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.
feel, feeling, sensation, sense {zn.}
gevoel 
I have a feeling that she will come today.
Ik heb het gevoel dat ze vandaag zal opdagen.
Hmm. I have a feeling I'm going to get lost whichever road I take.
Hmm. Ik heb het gevoel dat ik ga verdwalen, welke weg ik ook neem.
feeling, tactile sensation, tactual sensation, touch, touch sensation {zn.}
touche
passion, feeling {zn.}
pathos
hoogdravendheid [v]
sentiment, feeling {zn.}
gevoel 
sentiment
gevoeligheid [v]
feeling {zn.}
gevoel [o] (het ~)
aandoening [v] (de ~)
sentiment [o] (het ~)
gevoelen
gemoedsbeweging
gemoedsaandoening
emotie [v] (de ~)
affect [o] (het ~)
to feel {ww.}
zich voelen

I am feeling

to feel, to grope {ww.}
aftasten

I am feeling

to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
achten 
geloven
van mening zijn 
vinden 

I am feeling

to feel, to grope, to finger, to touch {ww.}
tasten 
betasten 
voelen 
bevoelen

I am feeling

to feel, to sense {ww.}
gewaarworden
voelen 
aanvoelen
gevoelen

I am feeling

belief, feeling, impression, notion, opinion {zn.}
conjectuur
vermoeden [o] (het ~)
belief, feeling, impression, notion, opinion {zn.}
indruk [m] (de ~)
impressie [v] (de ~)
He makes a bad impression.
Hij maakt een slechte indruk.
Tom made a poor impression.
Tom maakte een slechte indruk.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm not feeling well.

Ik voel me niet lekker.

I'm feeling confused.

Ik voel me verward.

I'm feeling tired.

Ik voel me moe.

How are you feeling today?

Hoe voelt ge u vandaag?

I'm not feeling well today.

Ik voel me niet goed vandaag.

She sang her sweet song with feeling.

Ze zong haar mooie lied met gevoel.

She was feeling kind of tired.

Ze voelde zich nogal moe.

Tom said that he was feeling tired.

Tom zei dat hij zich moe voelde.

"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.

"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.

I have a feeling that she will come today.

Ik heb het gevoel dat ze vandaag zal opdagen.

I have a feeling that she'll come today.

Ik heb het idee dat ze vandaag zal komen.

I've been feeling poorly for the last couple of days.

Ik voel me de laatste dagen niet zo goed.

Hmm. I have a feeling I'm going to get lost whichever road I take.

Hmm. Ik heb het gevoel dat ik ga verdwalen, welke weg ik ook neem.