Vertaling van sentiment

Inhoud:

Engels
Nederlands
sentiment {zn.}
sentimentaliteit [v]
sentiment, feeling {zn.}
gevoel 
sentiment
gevoeligheid [v]
She sang her sweet song with feeling.
Ze zong haar mooie lied met gevoel.
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.
"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.
opinion, contention, sentiment, stand, view, viewpoint {zn.}
mening  [v]
opinie [v]
zienswijze
visie [v]
dunk [m]
Please tell me your opinion.
Geef me jouw opinie, alsjeblieft.
His opinion is worthless.
Zijn mening is waardeloos.
sensitivity, sentiment, susceptibility, tenderness {zn.}
teergevoeligheid [v]
gevoeligheid [v]
opinion, persuasion, sentiment, thought, view {zn.}
mening [v] (de ~)
gedachte [v] (de ~)
opinie [v] (de ~)
inzien [o] (het ~)
oordeel [o] (het ~)
zin [m] (de ~)
stellingname [m] (de ~)
standpunt [o] (het ~)
opvatting
inzicht [o] (het ~)
gevoelen
denkbeeld
One clear thought is worth two neologisms.
Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.
The desire is the father of the thought.
De wens is de vader van de gedachte.
opinion, persuasion, sentiment, thought, view {zn.}
overtuiging [v] (de ~)
gezindheid [v] (de ~)
convictie
An opinion is shocking only if it is a conviction.
Een mening is alleen schokkerend wanneer ze een overtuiging is.

Gerelateerd aan sentiment

feeling - opinion - contention - stand - view - viewpoint - sensitivity - susceptibility - tenderness - persuasion - thoughtopinion