Vertaling van finger

Inhoud:

Engels
Nederlands
to finger, to handle {ww.}
peuteren
pulken
vingeren

I finger
you finger
we finger

ik peuter
jij peutert
wij peuteren
» meer vervoegingen van peuteren

finger, digit, toe {zn.}
vinger  [m]
teen 
I cut my finger with a knife.
Ik heb me met een mes in mijn vinger gesneden.
Tom cut his finger and it's bleeding pretty badly.
Tom heeft in zijn vinger gesneden en het bloedt behoorlijk.
to finger {ww.}
vingeren

I finger
you finger
we finger

ik vinger
jij vingert
wij vingeren
» meer vervoegingen van vingeren

to finger, to thumb {ww.}
beduimelen

I finger
you finger
we finger

ik beduimel
jij beduimelt
wij beduimelen
» meer vervoegingen van beduimelen

to feel, to grope, to finger, to touch {ww.}
tasten 
betasten 
voelen 
bevoelen

I finger
you finger
we finger

ik tast
jij tast
wij tasten
» meer vervoegingen van tasten

finger {zn.}
vinger [m] (de ~)
Oh no, I accidentally sawed off my finger! What should I do?
O nee, ik heb mijn vinger per ongeluk afgezaagd! Wat nu?
The teacher pointed her finger at me and asked me to go with her.
De lerares wees met haar vinger naar mij en vroeg me om met haar mee te komen.
to feel, to finger {ww.}
bevingeren
betasten
bepotelen
bevoelen

I finger
you finger
we finger

ik bevinger
jij bevingert
wij bevingeren
» meer vervoegingen van bevingeren

to feel, to finger {ww.}
aftasten

I finger
you finger
we finger

ik tast af
jij tast af
wij tasten af
» meer vervoegingen van aftasten

digit, finger, finger's breadth, fingerbreadth {zn.}
vinger

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The hand has five fingers: the thumb, the index finger, the middle finger, the ring finger, and the pinky.

De hand heeft vijf vingers: duim, wijsvinger, middelvinger, ringvinger en pink.

The middle finger is the longest.

De middelvinger is de langste.

I cut my finger with a knife.

Ik heb me met een mes in mijn vinger gesneden.

Tom cut his finger and it's bleeding pretty badly.

Tom heeft in zijn vinger gesneden en het bloedt behoorlijk.

Oh no, I accidentally sawed off my finger! What should I do?

O nee, ik heb mijn vinger per ongeluk afgezaagd! Wat nu?

The teacher pointed her finger at me and asked me to go with her.

De lerares wees met haar vinger naar mij en vroeg me om met haar mee te komen.

Fork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.

Mensen die met een vork eten, wonen voornamelijk in Europa, Noord-Amerika en Latijns Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Oost-Azië, en mensen die met hun vingers eten wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.


Gerelateerd aan finger

handle - digit - toe - thumb - feel - grope - touch - finger's breadth - fingerbreadthexcite - begrime - body part - adjoin - analyse - dimension